SIA “WOOD OP” realizē LEADER projektu Jaungulbenē

Īstenojot LEADER projektu “Kokapstrādes uzņēmuma izveide Jaungulbenē” projekta Nr. 22-07-AL05-A019.2103-000001, SIA “WOOD OP” ir iegādājusies un uzstādījusi CNC frēzi dažādu formu izgatavošanai gan bērnu mēbelēm , gan dizaina un interjera produktiem. Projekta mērķis bija iegādāties daudzfunkcionālu iekārtu, tādejādi palielinot jaunizveidotā uzņēmuma pamatlīdzekļu skaitu, efektīvākai darbu izpildei, pārorientējot to no pakalpojuma sniedzējiem uz eksportējošu kompāniju.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 36058.00 EUR , no kurām attiecināmās izmaksas ir 29800.00 EUR ar publiskā finansējuma daļu 20860.00EUR. Pārējais finansējums tika piesaistīts no ALTUM.

Informāciju sagatavoja: Oskars Kreišmanis, SIA “WOOD OP” valdes loceklis, tālrunis 2923291, oskarskreismanis@inbox.lv