Izveidots maza apjoma kokmateriālu izvešanas pakalpojums

Īstenojot LEADER projektu  “Maza apjoma kokmateriālu izvešanas pakalpojums” ar projekta Nr. 22-07-AL05-A019.2103-000003. Tika dibināts jauns uzņēmums SIA “SDN Ozolkrasti”, kas piedāvās mežizstrādes pakalpojums Gulbenes novadā. Projekta ietvaros tika iegādāta meža piekabe KESLA 144 ND ar manipulatoru 305T.

Jaundibinātais uzņēmums veiks mežizstrādes pakalpojumus ar vieglo meža tehniku, kura ir saudzīgāka pret augsnes virskārtu. Tehnikas gabarītu izmēri ir salīdzinoši mazi, tādēļ var piekļūt apgrūtinātos un šauros meža apstākļos.

Pakalpojuma galvenā mērķauditorija ir mežu īpašnieki, kuriem ir nepieciešama maza apjoma kokmateriālu izvešana.

Kopējas projekta izmaksas sastāda 84095.00 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 50000.00 EUR ar publiskā finansējuma daļu 35000 EUR un privātais finansējums: 49095.00 EUR

Informāciju sagatavoja: Sandis Putniņš, SIA “SDN Ozolkrasti” valdes loceklis, tālr. 28344181, sandisputnins26@gmail.com.