Izsludināts Mazo projektu konkurss 2024 “Justies labi!

Biedrība izsludinājusi 2024. gada Mazo projektu konkursu “Justies labi!”.

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Gulbenes novada vietējo iedzīvotāju projektus, kas veicina vietējās sabiedrības līdzdalību savas dzīves vides uzlabošanai un aktivizēšanai. Projektu konkursa apakšmērķis– veicināt sadarbību starp vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldību un citām organizācijām. Tas nozīmē, ka projekta realizācijā ir jāiesaista vietējie uzņēmēji (komersanti, zemnieku saimniecības, saimnieciskās darbības veicēji, t.sk., mājražotāji, amatnieki, u.tml.), kā arī vietējā sabiedrība.

Projektu konkursa finansējuma tematiskie virzieni:

  • dažādu tematisku darbnīcu un apmācību organizēšana;
  • dažādas izzinošas aktivitātes un pasākumi, kas veicina sabiedrības līdzdalību;
  • talkas;
  • labdarības akcijas;
  • vietu sakopšana un labiekārtošana;
  • citas aktivitātes, kuru darbības atbilst projekta mērķim.

!!!Tiks atbalstītas tikai tās idejas, kas tika aktualizētas biedrības “SATEKA” organizēto Apkaimes ideju darbnīcu norises laikā (2022., 2023., 2024.)

FINANSĒJUMS

Maksimālais kopējais projektu finansējums ir 3500 EUR.
Maksimālais finansējums vienam projektam ir 500 EUR.

Projektam ir nepieciešams līdzfinansējums vismaz 10% no kopējām projekta izmaksām. Līdzfinansējums var būt naudā, mantā vai brīvprātīgajā darbā veikti darbi.

TERMIŅI

Projektu pieņemšana no 27.05.2024. līdz 16.06.2024. (ieskaitot), līdz plkst. 23.59
Projektu izvērtēšana : 17.06.2024.- 30.06.2024.
Projekta ieviešanas laiks :  01.07.2024. – 20.12.2024.

Konkursa nolikums un  pieteikuma veidlapa meklējama https://www.sateka.lv/mazie_projekti/

Projekta pieteikumu ar pielikumiem iesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu sateka@sateka.lv.