1.kārtā realizētie projekti

SATEKA – 1.kārtas projekti (buklets)

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums Attiecināmās izmaksas, LVL Publiskais finansējums, LVL
Gulbenes novada Litenes pagasta pārvalde Inventāra iegāde Litenes Pirmsskolas izglītības iestādes patversmes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai 1 410.00 1 057.50
SIA SONĀTE Zāles pļāvēja iegāde zāliena kopšanai sabiedriski pieejamā SIA “Sonāte teritorijā un pļaušanas pakalpojumu sniegšanai vietējiem iedzīvotājiem. 3 595.00 1 797.50
Stāķu attīstības biedrība Kultūras, sporta, atpūtas centra izveide un aprīkošana Stāķos 3 192.50 2 873.25
Gulbenes bibliotēka Aprīkojuma iegāde Gulbenes bērnu bibliotēkas lasītāju informacionālo vajadzību nodrošināšanai un brīvā laika pavadīšanas iespējai. 5 012.27 3 759.19
Biedrība KAPO Apgaismošanas un apskaņošanas aparatūras iegāde. 13 991.87 12 592.68
Tirzas pagasta attīstības biedrība Infrastruktūras izveide sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Tirzas pagastā. 13 409.10 12 068.19
Stāķu attīstības biedrība Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecības ekspozīcijas iekārtošanai. 13 985.23 12 586.71
Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Druvienas pagasta iedzīvotājiem. 949.00 854.10
Gulbenes lauksaimnieku biedrība Biedrības pakalpojumu sniegšanas kvalitātes paaugstināšana un pieejamības uzlabošana 3 675.71 3 308.14
“Gulbenes Bioloģiskās lauksaimniecības biedrība” Zinošs cilvēks – lauku attīstības pamats. 3 268.40 2 941.56
Gulbenes katoļu baznīcas atbalsta biedrība Gulbenes katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošana 10 110.61 9 099.55