2.kārtā realizētie projekti

2.kārtā realizētie projekti ( Skatīt bukletu)

Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums attiecināmās izmaksas,

LVL

Publiskais finansējums

LVL

Biedrība “Gulbenes Moto” Sporta mototehnikas izveide Gulbenes novada bērnu un iedzīvotāju veselīga dzīves veida veicināšanai 7550.00 6795.00
Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” Veselīgas un aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas Druvienas pagasta iedzīvotājiem 14552.00 13096.80
Biedrība “Stāmeriena” Ziemas sporta veidu inventāra iegāde Stāmerienas pagasta bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas un fizisko aktivitāšu dažādošanas veicināšanai 2375.65 2138.08
Biedrība “Līklocis” Gulbenes novada etnogrāfiski atbilstoši tautas tērpi kā materiālās un garīgās kultūras mantojums 6080.00 5472.00
Biedrība “Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pasuerliftinga” Sportaklubs Ātrums. Izturība. Spēks 2963.81 2667.43
Biedrība “Esi aktīvs!” Brīvā laika dažādošana Rankas pagasta jauniešiem  

4014.62

 

3613.16
Biedrība “Esi aktīvs!” Mūzikas apskaņošanas aparatūras nodrošinājums 3170.00 2853.00
biedrība “Orientēšanās klubs “Pūznis” Sporta inventāra iegāde biedrībai “Orientēšanās klubs “Pūznis”‘ 6674.22 6006.8
Gulbenes novada dome Skaņas un gaismas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai Litenes tautas namā un brīvdabas estrādē “Parkalīcis” 5317.25

 

3987.94
Biedrība “Tautskola “Vijata”” Sabiedrisko aktivitāšu centra aprīkošana Galgauskas kultūras namā 6000.00 5400.00
SIAMC “Austrum-vidzeme” Pārvietojamas mācību klases izveidošana un aprīkošana Gulbenes novada iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšanai 9078.52

 

4539.25
Biedrība “Līkloči” Zināšanas- uzņēmējdarbības attīstības pamats 2810.18 2529.16
Biedrība “Ecclesia” Biedrības “Ecclesia” telpu pielāgošana interešu grupu nodarbībām dažāda vecuma Gulbenes novada iedzīvotājiem 12097.99 10888.19
Lizuma tautskola Informācijas tehnoloģiju iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Lizuma pagasta iedzīvotājiem 810.00 729.00
Biedrība “Radošā apvienība “Piektā māja”” Keramikas darbnīcas iekārtošana 2973.00 2675.7
Biedrība “Kāpnes” “Pakāpiens” 8584.11 7725.69
Gulbenes novada dome Lejasciema jauniešu centra “Pulss” telpu aprīkošana un iekārtošana nodarbību un apmācību norises nodrošināšanai 3936.37 2952.27
Biedrība “52 franki” Daudzfunkcionālas interaktīvās apmācību telpas izveide 9713.83 8742.45
Gulbenes novada dome Rīgas ielas gājēju zonas labiekārtošana 6859.50

 

5144.62
Biedrība “Krustalīces mantojums” Gulbenes evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtnes labiekārtošana 10216.26 9194.63
Gulbenes novada invalīdu biedrība Ar cerībām raugos nākotnē! 4878.90 4391.01
Gulbenes novada dome

 

Veļas mazgātavas un dušas telpu renovācija

 

9994.28 7495.71

 

Gulbenes novada dome Jauniešu centrs “Bāze”

 

Pieejamas vides veidošana Gulbenes novada iedzīvotājiem

 

5287.60 3965.69

 

Biedrība “Jauniešu klubs “Dēms”” Instrumentu iegāde vides sakopšanai Gulbenes pilsētas iedzīvotājiem 2244.75 2020.27
Jaungulbenes arodvidusskolas attīstības  biedrība Brīnumrūķītis 2068.00 1861.2
Biedrība “Jauniešu klubs “Dēms”” Florbola aprīkojuma iegāde sporta veida pilnveidošanai Gulbenes novadā

 

8025.29 7222.76

 

Lizuma vidusskolas attīstības biedrība

 

Sporta materiālās bāzes sakārtošana Lizuma vidusskolā

 

3352.49 3017.23

 

Gulbenes bibliotēka

 

Jaunu pakalpojumu izveide un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Gulbenes bibliotēkas apmeklētājiem

 

4173.56 3130.17