7.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Viktors Gicuks Fiziska persona Biškopības produkcijas ražošanas procesa uzlabošana piemājas saimniecībā “Lejaskrāces” 13-07-LL05-L41100-000016 € 1 151,07 € 517,99
2 Jānis Rožlapa Fiziska persona Jāņa Rožlapas biškopības saimniecības attīstības attīstība un konkurētspējas veicināšana 13-07-LL05-L41100-000013 € 1 264,80 € 632,40
3 AGIMOS SIA Saimnieciskās darbības efektivitātes un konkurētspējas palielināšana gaļas liellopu saimniecībā SIA “AGIMOS” 13-07-LL05-L41100-000017 € 12 115,57 € 6 663,55
4 Purmalu spēka maize SIA Vitas Markovas maizes un kondotorijas uzņēmuma SIA “Purmalas spēka maize” darbības pilnveidošana 13-07-LL05-L41100-000014 € 15 969,69 € 7 984,84