6.kārtā realizētie projekti

Projekta realizētājs Projekta nosaukums Projekta Nr. Projekta izmaksas, EUR  ELFLA finansējums, EUR
1 Tavai un manai veselībai SIA Jauna limfodrenāžas aparāta iegāde SIA “Tavai un manai veselībai” pakalpojumu klāsta paplašināšanai 13-07-LL05-L413102-000004 € 657,34 € 394,40
2 Vecpāpani SIA Augļu žāvētavas iegāde augļu un ogu pārstrādei mājas apstākļos 13-07-LL05-L41100-000011 € 2 140,18 € 1 070,09
3 Ilze Šuļja Fiziska persona Izšūšanas mašīnas un šujmašīnas iegāde pakalpojumu sniegšanai 13-07-LL05-L413102-000008 € 2 642,32 € 1 585,39
4 Gulbenes novada dome Pašvaldība Staru kultūras nama skaņas aparatūras iegāde kultūras pakalpojumu sniešanas nodrošināšanai 13-07-LL05-L413201-000026 € 1 770,54 € 1 770,53
5 IKAGO SIA Arborista aprīkojuma un darba rīku iegāde. 13-07-LL05-L413102-000006 € 3 451,40 € 1 907,21
6 Skudras zemnieku saimniecība Artēziskā urbuma ierīkošana zemnieku saimniecībā “Skudras” 13-07-LL05-L41100-000008 € 4 338,34 € 1 952,25
7 Maija Miķelsone Fiziska persona Krūmmelleņu stādījuma ierīkošana Lejasciema pagasta “Liepās” 13-07-LL05-L41100-000006 € 4 789,16 € 2 123,03
8 Gulbenes novada dome Pašvaldība Mūzikas instrumentu iegāde Gulbenes Kultūras centra pūtēju orķestrim 13-07-LL05-L413201-000024 € 2 244,85 € 2 244,85
9 Gulbenes novada dome Pašvaldība Publiksi pieejama interneta punkta izveide Gulbenes pilsētas centrā 13-07-LL05-L413102-000003 € 3 762,97 € 2 257,78
10 Gulbenes Kikboksa. Spēkavīru. Pauerliftinga. Sporta klubs Biedrība Spēks un skaistums 13-07-LL05-L413201-000002 € 2 877,23 € 2 904,23
11 Krustalīces mantojums Biedrība Liec savai dzīvei skanēt! 13-07-LL05-L413202-000002 € 3 413,87 € 2 976,44
12 Gulbenes novada dome Pašvaldība Latvju zīmju vēstījumu takas labiekārtošana 13-07-LL05-L413201-000011 € 3 878,75 € 3 490,88
13 Gulbenes novada dome Pašvaldība Pārvietojamo izstāžu sienu un apgaismojuma iegāde 13-07-LL05-L413201-000019 € 3 965,83 € 3 569,25
14 Gulbenes novada dome Pašvaldība Teritorijas norāžu un informatīvu stendu uzstādīšana Litenes pagastā  13-07-LL05-L413203-000001 € 4 268,62 € 3 841,71
15 SLB SIA Reklāmas ražotnes modernizēšana SIA “SLB” 13-07-LL05-L413102-000002 € 6 414,99 € 3 849,00
16  Latvijas Mazpulki Biedrība Mobilā meža mācību zaļā klase 13-07-LL05-L413202-000005 € 4 317,96 € 4 317,95
17 Māris Birznieks Fiziska persona Pļaušanas un sniega tīrīšanas pakalpojumi Gulbenes novadā 13-07-LL05-L413102-000007 € 7 618,84 € 4 571,30
18 Lizuma vidusskolas attīstības biedrība Biedrība Mūzikas instrumentu iegāde vokāli instrumentālā ansambļa dalībnieku vajadzībām un interesentu apmācībām ģitārspēlē 13-07-LL05-L413202-000001 € 5 566,27 € 5 566,27
19  Bērzu skola Biedrība Sadejosim lieli, mazi! 13-07-LL05-L413201-000012 € 6 352,98 € 5 717,68
20 Pededzes SIA Sporta inventāra iegāde veselības veicinošiem pasākumiem 13-07-LL05-L413201-000022 € 11 912,06 € 7 147,23
21  Jumata Biedrība Brīvdabas koka spēļu izgatavošana un izmantošana Gulbenes novada pasākumos 13-07-LL05-L413201-000017 € 8 045,50 € 7 240,95
22 Radošā
 apvienība “Piektā Māja”
Biedrība Aprīkojuma iegāde mākslas un amatniecības kursu norises nodrošināšanai 13-07-LL05-L413202-000003 € 8 507,64 € 7 656,85
23 Gan Co SIA Mēbeļu labošanas un restaurācijas pakalpojumu attīstība SIA „GanCo”” 13-07-LL05-L413102-000005 € 13 983,54 € 8 390,12
24 Druvienas pagasta attīstības
 biedrība “Pērļu zvejnieki”
Biedrība Mūzikas instrumentu iegāde Druvienas bērnu un jauniešu apmācībai vokāli instrumentālās mūzikas apgūšanai 13-07-LL05-L413202-000004 € 8 532,96 € 8 532,96
25 KAPO Biedrība Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot vides uz dzīves kvalitāti iedzīvotājiem 13-07-LL05-L413203-000002 € 9 761,90 € 8 785,71
26 Gulbenes novada dome Pašvaldība Druvienas pagasta administratīvajā ēkā sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana visiem iedzīvotājiem un ar īpašām vajadzībām 13-07-LL05-L413101-000003 € 9 835,29 € 8 851,76
27 Gulbenes novada dome Pašvaldība Sociālo un sadzīves pakalpojumu pilnveidošana Stāmerienas pagastā 13-07-LL05-L413101-000006 € 9 960,10 € 8 964,09
28 Savļaudīm Biedrība Ceļā uz Xi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 13-07-LL05-L413201-000025 € 10 994,61 € 9 895,15
29 Gulbenes novada dome Pašvaldība Tirzas pagasta bibliotēkas telpu renovācija un grāmatu plauktu iegāde 13-07-LL05-L413201-000020 € 13 992,18 € 11 446,02
30 Gulbenes vidusskolas atbalsta biedrība Biedrība Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un tautisko deju popularizēšanja Gulbenes vidusskolā 13-07-LL05-L413201-000003 € 11 576,64 € 11 576,60
31 SITA NATURE PARK SIA Biškopības nozares attīstība SIA “SITA NATURE PARK” 13-07-LL05-L41100-000005 € 26 698,65 € 12 014,38
32 FB Gulbene 2005 Biedrība Futbols! Sports! Uzvara! 13-07-LL05-L413201-000005 € 14 069,94 € 14 069,94
33  Gulces Gēns Biedrība Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana jauniešu sporta aktivitāšu centrā Gulbenē 13-07-LL05-L413201-000010 € 15 108,05 € 15 108,05
34 Stāmeriena Biedrība Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Stāmerienas pagastā 13-07-LL05-L413201-000023 € 16 923,77 € 15 231,39
35 Gulbenes novada dome Pašvaldība Gulbīša vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana 13-07-LL05-L413201-000007 € 15 352,64 € 15 352,65
36 Sporta klubs “Lejasciems” Biedrība Sporta aktivitāšu trases izveidošanas Lejasciemā. 13-07-LL05-L413201-000027 € 17 074,46 € 15 367,02
37 Gulbenes Rotari klubs Biedrība Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Gulbenes pilsētas Jaunatnes parkā 13-07-LL05-L413201-000008 € 16 623,45 € 16 623,45
38 Gulbenes Velo fans Biedrība Gu Velo parks” izveide un aprīkošana Gulbenē 13-07-LL05-L413201-000004 € 17 067,01 € 17 067,01
39 Sporta klubs “Tors” Biedrība Daudzfunkcionālas sporta bāzes izveide Lejasciemā pie Sudala ezera 13-07-LL05-L413201-000016 € 17 074,46 € 17 074,46