Litenes pagastā jauns pakalpojums – kvēpu filtru tīrīšana

Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Litenes pagastā realizēts projekts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros ar Nr. 18-07-AL05-A019.2103-000001 “Automobiļu un traktortehnikas atgāzu izplūdes sistēmu tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana”. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 30000,00 ar publisko finansējumus EUR 21000,00 un privāto finansējuma daļu EUR 9000,00.

Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidots uzņēmums SIA “DPFSolutions EP”, kas sniedz visu veidu un izmēru DPF filtru un katalizatoru tīrīšanas pakalpojumus. Pateicoties Eiropas Savienības atbalstam,  ir iegādāta inovatīva DPF filtru un katalizatoru tīrīšanas iekārta, kas spēj apkalpot:

  • vieglās automašīnas;
  • kravas transportlīdzekļus (EURO 5, EURO 6);
  • autobusus;
  • traktortehniku un lauksaimniecības tehniku;
  • būvtehniku;
  • meža tehniku.

SIA “DPFSolutions EP” pakalpojumi pieejami Ozolu ielā 8, Litenes pagastā, Gulbenes novadā. Uzņēmumam attīstoties, plānots paplašināt pakalpojumu kāstu, nodrošinot kvēpu filtru un katalizatoru piegādi.

Informāciju sagatavoja:

SIA “DPFSolutions EP” valdes loceklis

Einārs Paiders