Z/s “Straumēni” iegādāta CNC frēzēšanas iekārta

Īstenojot LEADER projektu, zemnieku saimniecībā “Straumēni”,  iegādāta CNC frēzēšanas iekārta, kas dos iespējas paplašināt inovatīvas (patenta Nr.LV 15154) koka arku ražošanas tehnoloģijas iespējas.

Līdz šim uzņēmumam nebija iespējams ražot liela diametra arkas, jo to ražošanai ir nepieciešami precīzi, liela izmēra šabloni, kurus nebija iespējams uztaisīt ar saimniecībā esošajām iekārtām. Ar jauno iekārtu šī problēma tiks atrisināta.

Ar jauno CNC frēzēšanas iekārtu piedāvāsim dažādu materiālu (koka, finiera, MDF, alumīnija, plastmasas) frēzēšanas, griešanas un gravēšanas pakalpojumus Gulbenes novada Litenes pagasta ,,Stiebriņos”. Iekārtas darba laukums ir 2500 x 1300 x 300mm (garums, platums, augstums), rotācijas ass –  1200 x 200 mm (garums, diametrs).

Pateicoties šai iekārtai uzņēmumā ražosim dažādus jaunus produktus – koka darbagaldus, dekorus, kāpņu reliņus, margas, suvenīrus utt.

Uzņēmums gūs iespēju realizēt savus mērķus-paplašināt produkta ražošanas tehnoloģijas iespējas, atvieglot ražošanas procesu, samazināt pašizmaksu, uzlabot kvalitāti, radīt jaunus produktus, radīt jaunu pakalpojumu.

Mūsu kontakti: tālr. +37129789678
E-Mail ivarspiekalnitis@inbox.lv
home page http://www.trakii.mozello.lv/
facebook https://www.facebook.com/ivars.piekalnitis
https://www.draugiem.lv/

Projekts Nr.18-07-AL05-A019.2103-000002 par CNC frēzēšanas iekārtas iegādi īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 11670.00 EUR ar publiskā finansējuma daļu 8169.00 EUR un privātā finansējuma daļu 3501.00 EUR.

Informē Ivars Priedītis