Mairita Dreimane īsteno projektu saimniecībā “Purenes”

Īstenojot LEADER projektu, saimniecībā “Purenes” ir iegādāts Husquarna zāles pļāvējs un zirglietas. Zāles pļāvējs nepieciešams izjāžu teritorijas kopšanai. Mūsu klienti ir atzinuši, ka kopta un plaša lauku teritorija ir viens no iemesliem kādēļ izmanto mūsu sniegtos pakalpojumus. Līdz šim teritorijā zāle tika pļauta ar ģimenei piederošu zāles pļāvēju, kurš bija nepiemērots tik lielām teritorijām. Tam sezonas laikā bija nepieciešami vairāki remonti, jo tehnika ir nolietota,   kas neļāva laicīgi uzturēt teritoriju. Ar jauno zāles pļāvēju teritoriju varēs uzkopt īsākā laikā un kvalitatīvāk. Tādējādi veicinot saimniecības konkurētspēju  piedāvājot kvalitatīvākus tūrisma pakalpojumus sakoptā, plaša lauku teritorijā.

Tika iegādātas zirglietas un aizsargķiveres, lai saimniecība spētu piedāvāt kvalitatīvākus jāšanas treniņus un izjādes saviem klientiem. Saimniecībā tiek piedāvāti zirgi foto sesijām, vai arī  kāzām un citiem svinīgiem svētkiem. Tādēļ tika iegādāti eleganti, izrotāti ar dekoratīviem elementiem un kvalitatīva materiāla iemaukti, kādu saimniecībā nebija. Lai izjādes piedāvātu lielākam jāt gribētāju  skaitam vienlaicīgi iegādāti pieci jauni „Norton” segli.

Iegādātas arī astoņas aizsargķiveres, lai izjādes notiktu droši. Jaunās aizsargķiveres ir ar regulējamu izmēru, tādejādi pielāgojamas klientu vajadzībām.

Saimniecībā ir sasniegusi savu izvirzīto īstermiņa mērķis un iegādājusi zirglietas un zāles pļāvēju, tas arī ļaus sasniegt ilgtermiņā nosprausto mērķi – nodrošināt kvalitatīvu tūrisma pakalpojuma piedāvājumu un veicināt saimniecības konkurētspēju.

Projekts Nr.:18-07-AL05-A019.2103-000013 realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 6659.00 EUR ar publiskā finansējuma daļu 4661.30 EUR un privātā finansējuma daļu 1997.70 EUR.

Informē Mairita Dreimane