SIA „Tavai un manai veselībai” īstenots projekts „Fizikālās terapijas aparatūra”

    

Projekta ietvaros iegādāts: IskraMedical Funkcionālā Magnētiskās Stimulācijas ierīce “TESLA STYM” un medicīniskās limfodrenāžas ierīce “GREEN PRESS 12”.
Projekta realizācijas rezultātā tika ieviests jauns pakalpojums – funkcionālā magnētiskā stimulācija. Šī procedūra ļauj stimulēt dziļos muskuļus, ko elektroterapija neaizsniedz, kā arī efektīgi stimulē muskuļu audus, nesaskaroties ar ādu. Procedūru var pielietot pēc dažāda veida traumām, kā rehabilitāciju pēc operācijām, imobilizācijas, kaulu locītavu sistēmas akūtas un hroniskas saslimšanas, neiropātijas. Procedūra ir bezsāpīga un neinvazīva. Uzlabojumi jūtami jau pēc pirmās procedūras. Procedūra notiek ātri un efektīgi, jo tiek atrasti un ārstēti sāpju punkti. Terapija ir vienkārša un neprasa sagatavošanos.
Papildus tika uzlabota jau esošā mehāniskā limfodrenāžas ierīce, iegādājoties jaunu medicīnosko limfodrenāžas ierīci, kas būtiski uzlabo procedūras efektivitāti.

Projekts “Fizikālās terapijas aparatūra”, Nr.19-07-AL05-A019.2103-000017, tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar mērķi sniegt jaunu, inovatīvu medicīnisku pakalpojumu.
Attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Rīcība-1.1. “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”.
Vietējā rīcības grupa – biedrība „SATEKA”
Projekta attiecināmās izmaksas –  EUR 19350.00
ELFLA Publiskais finansējums – EUR 13545.00
Projekta īstenošanas laiks – 2019. gada jūlijs

Pakalpojuma sniedzēja adrese: Purva iela 2a, Gulbene,
SIA „Tavai un manai veselībai”