Īstenots projekts “Skaistumkopšanas pakalpojumu attīstība”

 

Projekta mērķis ir sniegt kvalitatīvu pakalpojumu, darīt cilvēkus laimīgus ar veselīgu un starojošu sejas ādu, veicināt ekonomikas attīstību Gulbenē, gūstot papildus ienākumus.

Projekta ietvaros tika iegādāti pamatlīdzekļi skaistumkopšanas pakalpojumu attīstībai un efektivitātes uzlabošanai: Ultraskaņas aparāts sejai, Kosmetologa kušete, Kosmetologa lampa- lupa, u.c. aprīkojums.

 

Vietējā rīcības grupa–biedrība „SATEKA”

Projekta attiecināmās izmaksas  EUR 1709.87

ELFLA Publiskais finansējums – EUR 1196.89

Projekta īstenošanas laiks – 2019.gada maijs- jūlijs

Pakalpojuma sniedzēja adrese: Gaitnieku iela 3, Gulbene

Projekts “Skaistumkopšanas pakalpojumu attīstība”, Nr.19-07-AL05-A019.2103-000007, tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros  ar mērķi sniegt kvalitatīvu pakalpojumu skaistumkopšanā.

Attiecināmā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Rīcība-1.1. “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”.

Informāciju sagatavoja Elīna Priedīte