SIA “Lūkins&Lūkins” realizējis projektu “Inženierkomunikāciju izveidošanas pakalpojumi”

 

SIA “Lūkins&Lūkins”, realizējot projektu Nr.19-07-AL05-A019.2103-000015 “Inženierkomunikāciju izveidošanas pakalpojumi”, ir paplašinājis uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāstu. Projekta īstenošanas laikā uzņēmums iegādājās piekabi Respo un mini ekskavatoru Yanmar SV26, kas ļaus sniegt inženierkomunikācijas izveides pakalpojumu ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem.

Projekta mērķis-palielināt uzņēmuma pakalpojumu klāstu, izveidojot jaunu nozari, palielinot apgrozījumu, veicinot vietējo resursu izmantošanu, paaugstinot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projekta Nr.19-07-AL05-A019.2103-000015 “Inženierkomunikāciju izveidošanas pakalpojumi” kopējās attiecināmās izmaksas  EUR 31875,62, no tām  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums  EUR 22312,93 un uzņēmuma līdzfinansējums EUR 9562,69.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja SIA “Lūkins&Lūkins” valdes loceklis Armands Lūkins