SIA “LaserTag LATGALE” realizējis projektu “Lāzertaga pakalpojumu nodrošināšana Gulbenes novadā”

SIA “LaserTag LATGALE”, realizējot projektu Nr. 19-07-AL05-A019.2103-000008 “Lāzertaga pakalpojumu nodrošināšana Gulbenes novadā”,  ir paplašinājis uzņēmuma darbības teritoriju, radot jaunu un unikālu pakalpojumu Gulbenes novada teritorijā. Projekta īstenošanas laikā uzņēmums iegādājās jaunu lāzertaga aprīkojuma komplektu 12 personām.

Projekta mērķis: Piedāvāt inovatīvu aktīvās atpūtas pakalpojumu, papildinot Gulbenes novada aktīvā tūrisma piedāvājumu un veicinot novada konkurētspēju tūrisma jomā.

Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2103-000008 “Lāzertaga pakalpojumu nodrošināšana Gulbenes novadā” kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 5196,99, no tām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums – EUR 3637,89,  uzņēmuma līdzfinansējums – EUR 1559,10.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
SIA “LaserTag LATGALE” valdes priekšsēdētāja Linda Pastare