Starptautiskā konference un pieredzes apmaiņa Igaunijā- „LINC Estonia 2019”

Pagājušajā nedēļā, laika posmā no 10. līdz 12.septembrim norisinājās starptautiskā LEADER konference LINC Estonia 2019 – “Lauku tūrisms”, un pieredzes apmaiņa Igaunijā, Pērnavā. Pasākuma galvenās tēmas bija – lauku tūrisms un mazo ciematu attīstība. Šajā ikgadējā, desmitajā pēc kārtas, konferencē piedalījās arī biedrības „SATEKA” pārstāves: LEADER administratīvā vadītāja Daiga Gargurne un projekta koordinatore Sitija Bogotā.

 „LINC Estonia 2019” bija kopīgs pasākums vietējo rīcības grupu pārstāvjiem no visām Eiropas dalībvalstīm, kurās tiek realizēta LEADER programma. Ikgadējās starptautiskās konferences mērķis ir Eiropas valstu vietējo rīcības grupu un dažādu valstu LEADER atbildīgo institūciju pārstāvju tikšanās, lai dalītos savā pieredzē par lauku attīstību Eiropā. Kopumā pasākumā piedalījās 340 dalībnieki no 18 valstīm.

Atklāšanas dienā, 10.septembrī, dalībnieki devās svētku gājienā līdz pasākuma ceremonijas atklāšanas vietai, pārstāvot savu valsti tradicionālā apģērbā. Atklāšanas ceremonijā tika teiktas uzrunas, programmu papildinot ar sagatavotu igauņu tradicionālās mūzikas programmu.

Nākamajā dienā konferences dalībnieki devās dažādos tematiskos pieredzes apmaiņas, mācību, braucienos, lai iepazītos ar vietējo rīcības grupu darbību, stratēģijas īstenošanu un Pērnavas reģionā realizētajiem LEADER projektiem.

Sintija Bogotā devās apmeklēt tūrisma objektus Pērnavas reģionā, kuros ir ieguldīti arī valsts un pašvaldību līdzekļi. Kā pirmais pieredzes apmaiņas braucienā tika apmeklēts „Solar Caravan Park”. Šis kemperu parks darbojas ar saules enerģiju. Šeit tiek piedāvāti komfortabli apstākļi gan ceļotājiem ar auto karavānām, gan arī ceļotājiem ar teltīm – uzstādītas modernas labierīcības un dušas telpas, ierīkota virtuve un tiek piedāvāti papildus pakalpojumi, piemēram, automašīnu mazgāšana. Saules paneļu uzstādīšanai tika saņemts arī finansiāls valsts atbalsts, savukārt, īstenojot LEADER projektu tika ierīkota nojume atpūtniekiem.

Kā nākamais tūrisma apskates objekts tika apmeklēts „Ermitsu holiday centre”. Šis brīvdienu centrs atrodas pie Ermitsu ezera. Tā teritorijā atrodas ēka, kurā vasaras sezonā tiek rīkoti dažādi kultūras pasākumi un radošās darbnīcas. Dalībnieki arī piedalījās radošās darbnīcas aktivitātē, kurā ar dažādiem tuvumā esošajiem savāktajiem dabas materiāliem un Pērnavas reģionā uzņemtajiem fotoattēliem, katrs varēja izveidot piemiņas gleznu. Tāpat, šajā teritorijā tiek piedāvāti makšķerēšanas pakalpojumi, izīrētas laivas, iekārtotas kempingu mājiņas nakšņošanai, pie katras nodrošinot ugunskura vietu, un viesu māja, kura uzbūvētā ar realizēta LEADER projekta līdzfinansējumu, kā arī iekārtota neliela pludmales vieta.

Pēdējā apskates vietā, viesojāmies, Tõstamaa muižā, kurā ikdienā iekārtota skola. Šī muiža ir lauku tūrisma objekts, kurā līdztekus skolai ir ierīkota semināru telpa, pagrabstāvā izvietota muzeja ekspozīcija. Muižas lepnums ir griestu un sienu gleznojumi, kas priecē mākslas mīļotāju acis. Muižā dalībnieki tika sadalīti vairākās grupas un notika seminārs par tēmu – „Kā ciematā var tikt attīstīts lauku tūrisms”? Katra grupa prezentēja savas idejas, bet lielākoties, tās bija līdzīgas, piemēram, saglabājot dabas bagātības, kultūrvēsturisko mantojumu, ražojot „eko” pārtiku, nodrošinot izglītību un jaunākās tehnoloģijas.

Savukārt Daiga Gargurne piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā “How to thrive in small villages?!” (“Kā zelt mazos ciematos?!), kas norisinājās Laaneranna pašvaldības teritorijā.Kā pirmo apmeklējām Nedrema meža pļavu (Nedrema wooded meadow), kas viena no lielākajām meža pļavām ne tikai Igaunijā, bet arī Eiropā. Izmantojot dažādu finansējumu avotus, šajā pļavā ir izveidota gājēju taka. Takā izveidotas ugunskuru un atpūtas vietas. Saglabātas un atjaunotas vēsturiskās zemnieku uzturēšanās vietas- šķūņi, kuros arī šobrīd var apmesties uz nakšņošanu. Ieguldījums nodrošina dabas iepzīšanu, nepostot to.

Apmeklējām Matiku bioloģisko saimniecību. Tā nodarbojas ar piena lopkopību, kā papildus nozare ir aitkopība. Tāpat, saimniecība izmantojot publisko finansējumu ir izveidojusi jogurta ražotni.  Šī saimniecība nodrošina darbavietas 6 strādājošajiem. Apmeklējām Oidrema ciematu, kurā dzīvo 110 iedzīvotāju un vairāk kā 500 govis. Neskatoties uz mazo iedzīvotāju skaitu, šajā ciematā ir aktīvi uzņēmēji un notiek dažādas aktivitātes. Ciematā ir realizēti 5 LEADER projekti. Gribētu pieminēt tos projektus, kas veicina lauku tūrisma attīstu un pakalpojumu pieejamību arī mazajos lauku ciematos: 1) renovēta Oidrema pirts, kas pilda ne tikai pirts funkcijas, bet ir arī tikšanās vieta un tajā ir iespējams pieteikt nakšņošanu, jo ēkas otrajā stāvā ir ierīkotas istabiņas. 2) jauna uzņēmēju ģimene, kuras īpašumā ir Oidremaaa muiža, izmantojot publisko finansējumu ir nomainījusi muižas ēkas jumtu un apkures sistēmu. Ieguldījumi jaunajiem uzņēmējiem ļauj samazināt sezonalitātes ietekmi, jo tas ļauj uzņemt muižas apmeklētājus arī aukstajā gadalaikā. 3) tika renovēts Oidrena centra parks un Oidrema ūdenstornis. Parkā tika izveidotas šūpoles, bērnu atpūtas laukums, izvietoti soliņi. Savukārt, renovētā ūdenstorņa pirmajā stāvā ir ierīkota izstāžu zāle, bet otrajā vēsturiskā ekspozīcija par ciemata attīstību. Tāpat, otrajā stāvā ir izveidota izeja uz skata laukumu, kas izbūvēts apkārt visam ūdenstornim.

Apmeklējām Matiku bioloģisko saimniecību. Tā nodarbojas ar piena lopkopību, kā papildus nozre ir aitkopība. Tāpat, saimniecība izmantojot publisko finansējumu ir izveidojusi jogurta ražotni.  Šī saimniecība nodrošina darbavietas 6 strādājošajiem.

Igaunijā veido ciematu centrus ar mērķi saliedēt, socializēt tuvumā esošo ciematu iedzīvotājus. Tika apmeklēta Paadrema, kas 13 apkārtējo ciematu centrs. Ciematu centrs ir izvietots bijušajā skolā. Ir izveidota kultūras un pasākumu norises vieta- pielāgota telpa šādu aktivitāšu organizēšanai. Ir iekārtotas telpas, kur nodarboties ar dažādiem rokdarbiem un arodiem (aušana, keramikas izstrādājumu veidošana u.c), izveidotas galda spēļu norises telpas, galda tenisa spēlēšanas vieta, kā arī izveidota vieta, kur mācīties gatavot dažādus ēdienus. Visi iepriekš minēto iekārtu iegādei un telpu iekārtošanai ir izmantoti 4 LEADER projektu līdzfinansējums EUR 44457 apjomā.

Tika apmeklēta vietējās pašvaldības par LEADER līdzfinansējumu izveidoto rekreācijas zonu Matsi portā. Izveidota betona laivu piestātne, stāvlaukums un pasākumu norises šķūnis. Kā fakts jāpiemin, ka aktivitātes šajā vietā notiek tikai vasarā un tā ir patālu no apdzīvotas vietas. Sarunās, kas notika Matsi portā, tika norādīts, ka ir svarīgi attīstīt arī nomaļas vietas, lai veicinātu cilvēku atgriešanos šādās vietās. Pašvaldības izveidotais pasākumu šķūnis ir izmantojams dažādu pasākumu organizēšanai- semināriem, kāzām, sporta spēlēm.

Diskusiju un domu apmaiņu seminārā „Kā ciemā var attīstīt lauku tūrismu?” tika uzklausītas divas prezentācijas: “Atvērtās lauku dienas”, ko prezentēja Igaunijas Lauksaimniecības ministrijas  pārstāve Kertu Kark un Austrijas lauku tīkla pārstāvja Luisa Fidlschustera (Luis Fidlschuster) prezentācija “Saimniecības un lauku tūrisms Austrijā”. Austrijas pārstāvis izstāstīja par savstarpējās sadarbības nozīmīgumu mazu uzņēmumu un vietu attīstībā. Tika pastāstīta pieredze un atziņas par realizēto sadarbības projektu, kurā sadarbojās viesu mājas un restorāni ar vietējiem lauksaimniekiem.

Secinājums: svarīgi ir veicināt dažādu jomu vietējo uzņēmēju, amatnieku sadarbību- vispirms ar patiesas informācijas sniegšanu par sevi, vietējās produkcijas izmantošanu savā pamatdarbībā un to popularizēt.

Ceturtdien, 12.septembrī, norisinājās sporta aktivitātes, kur vairāk kā 15 komandas, kurās bija dalībnieki no dažādām valstīm sacentās vairākos pārbaudījumos. Dalībniekiem bija gan jāveic 10 uzdevumu triatlons, gan jādodas pārgājienā pāri upei uzbūvētai lapai un jāveic otrā krastā dažādi uzdevumi, piemēram, jāspēlē disku golfs, jāiejūdz zirgs ratos, jāveic šķēršļu maršruts un citi. Šīs sporta aktivitātes ne tikai saliedēja komandu, veicot pārbaudījumus visiem kopā, bet arī ļāva iepazīties ar dalībniekiem no citām valstīm un pārrunāt viņu pieredzi un nodibināt kontaktus turpmākai sadarbībai. Jāatzīmē, ka arī „SATEKAS” pārstāves Sintijas Bogotās komanda saņēma medaļu par iegūtu otro vietu.

Tās pašas dienas vakarā notika seminārs un pasākuma noslēgums, kura laikā tika izteiktas pateicības par pasākuma organizēšanu, apbalvoti sporta aktivitāšu uzvarētāji un nodota stafete nākamajai valstij, kurā norisināsies konference – Čehijai, to papildinot ar muzikāliem priekšnesumiem. Savukārt, semināra tika iepazīstināts ar LEADER pieeju dažādu fondu izmantošanā, multifondu pielietojumu, veiksmes stāstiem un nākotnes perspektīvām un izaicinājumiem.

Par godu „LINC” konferenču desmitgadei trīs dienu laikā tika iestādītas 10 ābeles, kas simbolizēja 10 gadus kopš konferences tiek rīkotas. Pieredzes apmaiņas laikā bija iespēja iepazīt dažādus lauku tūrisma piedāvājumus, citu Eiropas valstu pieeju LEADER programmas īstenošanā piedalīties kopīgās sporta aktivitātēs, uzzināt jaunāko informāciju par nākošo Eiropas Savienības plānošanas periodu, satikt esošo sadarbības partnerus un iegūt jaunus kontaktus nākotnes sadarbībai. Iegūtās zināšanas, citu pieredzes stāsti un nodibinātie kontakti būs noderīgi turpmākajā darbā!

Konferencē iegūto pieredzi un atziņas biedrības “SATEKA” darbībā var izmantot, organizējot seminārus vai konferences:

– konferences žurnāla izveide- apkopota pasākuma veiksmīgai norisei nepieciešamā informācija. Tas nozīmē, ka žurnālā apkopotā veidā ir pieejama visa par konkrētā pasākuma norisi nepieciešamā informācija;

– veidot pieredzes apmaiņas pasākumus SATEKAS darbības teritorijā, iekļaujot tajos iespēju apskatīt dažādus realizētos LEADER projektus. Ietvert tajos arī dažādus interesantus uzdevumus un iekļaut iespēju vietējo ražotāju produkcijas degustāciju;

– organizēt saliedēšanas pasākumus starp dažādām grupām- uzņēmējiem, organizācijām, u.tml.

Apskatu sagatavoja: Daiga Gargurne un Sintija Bogotā