Mēs savam pagastam!

Līgo pagasta centrā septembra nogalē tika uzstādīts informatīvs stends, kas tapis ar biedrības ‘’Sateka’’ finansiālu atbalstu Mazo projekta konkursa 2019 ’’Paaudze paaudzei ’’ ietvaros.  Projekta pieteikumu pavasarī iesniedza jauniešu iniciatīvas grupa ‘’Mēs savam pagastam’’, kas, savulaik, realizēja arī mazo projektu, uzstādot pagasta centrā tradīciju pasākumu norises un atpūtas vietu – lapeni, kurā regulāri notiek dažādās aktivitātes iedzīvotājiem. Šoreiz  projekta mērķis bija izzināt un apkopot informāciju par dabas objektiem, kā arī atlasīt svarīgākos vēsturiskos faktus par pagastu, sadarbojoties dažādu paaudžu iedzīvotājiem. Informācija kopīgi vasaras periodā  tika  atlasīta, apstrādāta un sagatavota izvietošanai uz informācijas stenda.

Projekta aktivitāšu ietvaros jūlija izskaņā un augusta sākumā notika  arī Radošās dienas, kuru laikā devāmies  dabas izzinošā ekspedīcijā pa pagasta teritoriju. Tās laikā atklājām, ka pagasta teritorijā ir ozols, kura apkārtmērs sasniedzis 6,6 metrus. Līgo pagasta pārvaldes vadītājs kopā ar ornitologu un dabas pētnieku Elviju Kantānu ekspedīcijas dalībniekus iepazīstināja ar Līgo pagasta nozīmīgākajiem dabas objektiem. Jaunieši, apciemojot vecāka gada gājuma iedzīvotājus, apguva pamatprasmes kokapstrādē, kulinārijā un siera siešanā. Iegūtās prasmes tika izmantotas arī stenda izgatavošanā.  Brīvprātīgi tika veikti stenda sagatavošanas darbi, foto apstrāde, dizaina izveide, kā arī dažādi citi tehnika rakstura darbi.

Prieks, ka šī projekta realizācija devusi  iespēju iesaistīt dažādu paaudžu iedzīvotājus sava pagasta izzināšanā un popularizēšanā, kā arī ļāvusi papildināt atpūtas vietas teritoriju, uzstādot tajā informatīvo stendu.

                                                           Projekta vadītāja Kristīne Bekmane