Aizvadīta projekta “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” pirmā aktivitāte

3.oktobrī sadarbības projekta “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” (proj.nr.19-00-A019.332-0000004) ietvaros norisinājās pirmā šī projekta aktivitāte –  lekcija dabā.  Biedrībai “SATEKA” sadarbībā ar biedrību “Jūrkante”, Vidzemes lauku partnerību “Brasla”, biedrību “Abulas lauku partnerība”, biedrību “Cēsu rajona partnerība”, biedrību “No Salacas līdz Rūjai” tiek realizēts sadarbības projekts, kura mērķis ir infrastruktūras sakārtošanas nepieciešamība, lai velo celiņš būtu aktuāls gan pašu zemes tūristiem, gan ārzemju tūristiem. Šajā kopprojektā tiks parādītas iespējas uzņēmējiem, kā izmantot velo celiņu, lai veicinātu savas uzņēmējdarbības attīstību.

Lekcija dabā norisinājās biedrības “Jūrkante” teritorijā Korģenes pusē pie Mežkadagu stacijas. Projekta aktivitāte sākās ar kopīgu talkošanu velo posmā no Mežvaldēm līdz Mežkadagu stacijai. Pēc talkošanas dalībnieki devās kopīgā velo braucienā no Mežkadagu stacijas līdz Pāles ceļam. Pa ceļam dalībnieki kopā ar lektori Ivetu Druvu-Druvaskalni piestāja un izrunāja, kas nepieciešams, lai velo celiņš būtu sakārtots un piesaistītu vairāk velo tūristu.

Būtiskākās lietas, kas nepieciešamas velo celiņa sakārtošanai, ir norāžu uzstādīšana krustojumos par tuvumā esošajiem objektiem, ūdens uzpildes vietām, brīdinājumi par tuvumā esošiem suņiem, regulāra nogāzušos koku savākšana un zāles nopļaušana vismaz 2 reizes gadā, uzstādīti soliņi pie apskates vietām, riteņu stendi, ja nav iespējams piebraukt pie paša apskates objekta, aprakstu izveidošana un uzstādīšana pie senām pieturvietām.