Druvienā notiks seminārs-diskusija par kopienu līdzdalības tendencēm teritoriju attīstībā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar biedrību ”Latvijas Lauku forums” organizē četrus reģionālos seminārus – diskusijas “Kopienu līdzdalība teritorijas attīstībā”. Tie paredzēti nevalstisko organizāciju, vietējo rīcības grupu un pašvaldību administrāciju pārstāvjiem, kā arī citiem aktīvistiem.

Semināros – diskusijās paredzēts

(a) diskutēt par kopienu līdzdalības tendencēm teritoriju attīstībā un labās prakses piemēriem,

(b) iepazīstināt ar ciemu plānošanas konceptu un sagatavoto ciema plāna izstrādes vadlīniju projektu,

(c) identificēt labās prakses piemērus, ko var izmantot teritoriju attīstības plānošanā un plānu īstenošanā, kā arī

(d) klātienē apskatīt ar iedzīvotāju iniciatīvu īstenotos objektus.

Reģionālie semināri – diskusijas notiks:

  • Koknesē, Kokneses nov., (30.10.2019.), AS “Latvijas Valsts meži” semināru zāle (Blaumaņa iela 3),
  • Druvienā, Gulbenes nov., (31.10.2019.), Druvienas Kultūras nams,
  • Engurē, Engures nov., (05.11.2019.), Engures Saieta nams (Jūras iela 114),
  • Alsungā, Alsungas nov., (12.11.2019.), Alsungas Kultūras nams (Ziedulejas iela 1).

 Dalībai seminārā – diskusijā iespējams pieteiktieŠEIT

 Semināru – diskusiju DARBA KĀRTĪBA

Informācija par APSKATES OBJEKTIEM .

 Pasākuma norisi organizē VARAM sadarbībā ar LLF, Providus un biedrību “Darīsim paši!”, “Partnerību “Laukiem un jūrai””, “Aizkraukles rajona partnerību”, biedrību “Sateka”!