Projekta “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” diskusiju apļu apkopojums

Sadarbības projekta“Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” (proj.nr.19-00-A019.332-000006)  ietvaros pirms konferences “Kopīga tūrisma produktu piedāvājuma nozīme vietējā tūrisma attīstībā” tika organizēti diskusiju apļi. Šo diskusiju apļu mērķis bija izzināt vietējo tūrisma uzņēmēju piedāvātās iespējas tūrismam un aktīvās atpūtas, noskaidrot kādi apstākļi traucē sadarbības veidošanu ar citiem uzņēmējiem.

Kopā norisinājās 6 diskusiju apļi- 3 Gulbenes novada teritorijā (Gaujasrēveļos, Gulbenes Bānīša depo un Litenē) un 3 Alūksnes lauku partnerības teritorijā (Jaunannā, Annā un Alūksnes bānīša stacijā). Katrā diskusiju aplī tika izrunātas pozitīvās tendences Alūksnes lauku partnerības teritorijā un Gulbenes novadā, apstākļi, kuri jāuzlabo, lai pilnveidotu sadarbību un secinājumi, ierosinājumi sadarbības veicināšanai.

Pozitīvās tendences Gulbenes novadā

 • Individuāla pieeja tūristiem – tūrisma objektu īpašniekiem ir svarīgs katrs klients;
 • Cilvēks kā vērtība tūrisma jomā, jo katram tiek pievērsta īpaša uzmanība;
 • Gulbenes novads bagāts ar dabas objektiem, šo dabas resursu izmantošana tūrismā;
 • Bānīša attīstības tendences –  ļoti aktīvi attīstās kā tūrisma objekts, rīkojot dažādus tematiskos pasākumus un piesaistot tūristus;
 • Sadarbība starp tūrisma jomas uzņēmējiem  un  mājražotājiem, kā arī mājražotāju uzņēmība;
 • Pašvaldībā uzsākti vairāki tūrisma infrastruktūras sakārtošanas projekti;
 • Atsaucīgi Gulbenes kultūrvēsturiskā tūrisma centra darbinieki;
 • Katrs Gulbenes novada pagasts cenšas būt unikāls,
 • Muižas un pilis, kuras tiek sakoptas, papildina tūrisma piedāvājumu;
 • Iedzīvotāju pašiniciatīva vides sakārtošanā – izveidotā Šķieneru pietura un Stāķu parkā izveidotie objekti.

Apstākļi, kuri jāuzlabo, lai pilnveidotu uzņēmēju savstarpējo sadarbību Gulbenes novadā

 • Lai nemaldinātu tūristu, regulāri jābūt aktualizētai informācijai, tajā skaitā arī e-vidē, tādējādi sniedzot godīgu un precīzu informāciju;
 • Jāsakopj un jāapsaimnieko tūrisma apskates objekti, zīmes un norādes;
 • Jāpaplašina reklāmas iespējas par novada tūrisma objektiem un aktivitātes iespējām;
 • Tādu uzņēmumu trūkums, kuri vienlaicīgi var nodrošināt ēdināšanu lielākai grupai (piemēram, 40 cilvēkiem);
 • Jāveicina cilvēku atsaucība, lai tiktu saņemtas atbildes uz e-pastiem, zvaniem;
 • Apkalpojošā sfērā strādājošiem jāpiestrādā pie viesmīlības veicināšanas;
 • Jāpārzina citu uzņēmēju darbības jomas un tūrisma objekti, vismaz tuvumā esošie;
 • Jāmazina sezonalitātes risks;
 • Jāizveido vienota, aktuāla datu bāze par pagastos esošajiem uzņēmējiem un mājražotājiem, tādējādi apzinot arī jaunos uzņēmējus;
 • Jāveido kopēja sadarbība starp kultūras, sporta un tūrisma jomām;
 • Uzņēmējiem ir nepieciešams attīstīties, uzlabojot un papildinot savus produktus un pakalpojumus;
 • Jāpielāgo Bānīša kursēšanas laiki ar transportu, kas nogādā tūristus.

Gulbenes novada diskusiju dalībnieku secinājumi un ierosinājumi sadarbības veicināšanai

 • Uzstādīti papildus informācijas stendi ar aktuālo informāciju par apskates vietām un objektiem;
 • Dalība lielos pasākumus, tādējādi varētu tikt reklamēts Gulbenes novads un tā piedāvātās aktivitāšu iespējas;
 • Pieredzes apmaiņas braucieni pie citiem uzņēmējiem;
 • Tūrisma iespēju izmantošana visos gadalaikos, piedāvājot gadalaikam atbilstošas aktivitātes;
 • Personīga uzrunāšana ( personalizēts e-pasts vai zvans);
 • Tūrisma informācijas centram regulāri jāapkopo un jāaktualizē informācija par mājražotājiem, uzņēmējiem;
 • Produkcijas popularizēšana, ko veicina sadarbība vienam uzņēmējam ar citu uzņēmēju;
 • Kopīga kultūras, sporta, izglītības un tūrisma pasākumu plānošana, tādējādi vienlaicīgi neorganizējot vairākus lielus pasākumus;
 • Tematisku maršrutu izveide un piedāvāšana tūrisma kompānijām.

Ieteikumi sezonalitātes riska mazināšanai:

 • Uzņēmējiem jāizmanto reklāmas iespējas e-vidē (piemēram, Facebook, booking.com);
 • Jāveido gadalaiku reklāmas (piemēram, zelta rudens Gulbenes novadā);
 • Dabas apskate ziemā – tūrisma maršrutu izveide, tematiski pārgājieni;
 • Reklāma diennakts tumšajā laikā;
 • Kemperu pakalpojuma nodrošināšana un popularizēšana;
 • Jāveicina informācijas aprite starp iestādēm uz uzņēmējiem.

 Aktivitātes un pozitīvie piemēri tūrismā jomā Gulbenes novadā un Alūksnes lauku partnerības teritorijā

 • Plašs tūrisma objektu piedāvājums – Alūksnes un Gulbenes pilsētā, Jaunannas, Annas, Stāmerienas, Pededzes pagastā;
 • Pasākumi, kas ir izskanējuši un sevi pierādījuši – Ziemas rallijs «Alūksne», Bānīša svētki – Stāmerienā, Vaidavas kauss;
 • Uzņēmēji ar «odziņu» – kafijas darītava «Tīrs miers»;
 • Ates muzejs – augsta līmeņa pasākumi, laba sadarbība ar mājražotājiem un apkārtnes ļaudīm;
 • Annas pagasta mājražotāji/ ražotāji ar kvalitatīvu produkciju un darbnīcu piedāvājumu;
 • Milzīgs potenciāls amatniecības un mājražošanas tālākai attīstībai;
 • Alūksnes pilsētas un Stāmerienas pagasta esošais tūrisma piedāvājums;
 • Esošās tūrisma bagātības – Alūksnes un Gulbenes pilsētā, Rankas, Litenes, Druvienas, Stāmerienas un Jaunlaicenes pagastos;
 • Kultūras pasākumi – Bānīša svētki;
 • Īpašie piedāvājumi – «Laupītāji» Alūksnes Bānīša stacijā;
 • Ūdens aktivitātes.

Apstākļi, kas traucē sadarbības pilnveidošanai Alūksnes lauku partnerības teritorijā

 • Viens otru nezina – uzņēmēji un mājražotāji viens otru nepazīst, nevar ieteikt tūristiem;
 • Malēniskā īpatnība – «būt pašam par sevi»;
 • Nav vienota redzējuma un pilnīgas informācijas aprites – starp pašvaldībām, uzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm
 • Neprotam lepoties ar to, kas mums jau ir;
 • Trūkst aktīvas komunikācijas starp esošajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un vietējiem ražotājiem;
 • SIA «Gulbenes – Alūksnes bānītis» ar savu piedāvājumu dzīvo savu savrupu dzīvi;
 • Bānīša stingrais kustības grafiks – nav elastīgs;
 • Sezonalitāte: pietrūkst piedāvājumu rudenī, pavasarī, ziemā;
 • Specifiskas izglītības trūkums tūrisma jomā iesaistītajiem.

Alūksnes lauku partnerības teritorijas diskusiju dalībnieku secinājumi un ierosinājumi sadarbības veicināšanai

 • Jāaktivizē informācijas plūsma;
 • Iedvesmot un iedrošināt vietējos uzņēmējus/ ražotājus;
 • Popularizēt vietējo produktu – akcija «1 dienas mājas kafejnīca»;
 • Tūrisma sezonas paplašināšana – jauni piedāvājumi, 2 dienu piedāvājumi
 • Pašapziņas celšanas kursi uzņēmējiem;
 • Annas pagasta mājražotāji jau šobrīd var piedāvāt degustācijas + darbnīcas – kazas siers, medus, 400 tomātu/150 tēju/ 50 sukāžu/ 50 garšu karameļu garšošana;
 • Informatīvs apkopojums par ražotājiem un piedāvājumu;
 • SIA «Gulbenes – Alūksnes bānītis» kopīgu piedāvājumu attīstīšana;
 • Papardes stacijas ēkas iedzīvināšana;
 • Tūristam tiek piedāvātas aktivitātes visos gadalaikos: ziema – sniegs ir forši; pavasaris – palu laiks, dodamies upēs; rudens – talkojam;
 • ATBALSTS uzņēmējiem –katram nav jābūt multispeciālistam;
 • Neaizrauties ar «PAREIZI» sasniegšanu.

Diskusiju apļos iegūtās atziņas, ierosinājumi un iegūtie rezultāti tika apkopoti un prezentēti konferencē “Kopīga tūrisma produktu piedāvājuma nozīme vietējā tūrisma attīstībā”, kas notika 2019.gada 10.oktobrī Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā .

Šī sadarbības projekta mērķis ir veicināt Gulbenes un Alūksnes novadu ekonomisko izaugsmi, pilnveidojot un popularizējot Bānīša teritoriju un aktivizējot pakalpojumu sniedzējus, tādējādi sekmējot vietējā tūrisma attīstību.