Konference “Kopīga tūrisma produktu piedāvājuma nozīme vietējā tūrisma attīstībā”

Sadarbības projekta “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā” (proj.nr.19-00-A019.332-000006) ietvaros 10.oktobrī Viktora Ķirpa Ates muzejā norisinājās konference “Kopīga tūrisma produktu piedāvājuma nozīme vietējā tūrisma attīstībā”. Savukārt, pirms konferences tika organizēti diskusiju apļi, kuru mērķis bija izzināt vietējo tūrisma uzņēmēju piedāvātās iespējas tūrismam un aktīvai atpūtai, noskaidrot kādi apstākļi traucē sadarbības veidošanu ar citiem uzņēmējiem.

Kopā norisinājās 6 diskusiju apļi – 3 Gulbenes novada teritorijā (Gaujasrēveļos, Gulbenes Bānīša depo un Litenē) un 3 Alūksnes lauku partnerības teritorijā (Jaunannā, Annā un Alūksnes bānīša stacijā). Konferences laikā tika prezentēts diskusiju apļu apkopojums, kurā bija norādītas pozitīvās tendences Alūksnes lauku partnerības teritorijā un Gulbenes novadā, apstākļi, kuri jāuzlabo, lai pilnveidotu sadarbību un secinājumi, ierosinājumi sadarbības veicināšanai.

Tāpat konferences laikā tika prezentētas plānotās projekta aktivitātes, kuras norisināsies līdz pat 2021.gada vasarai, kuru laikā tiek plānoti apmācību cikli, pasākumi Bānīša zemes piedāvājumu tūristiem un aktīvās atpūtas cienītājiem popularizēšanai, darbnīcas tūrisma uzņēmējiem, mājražotājiem, amatniekiem un citiem interesentiem  kopīgu tūrisma piedāvājumu veidošanai un piedāvāšanai teritorijā, ceļošanas akcijas Bānīša zemes labumu popularizēšanai, pieredzes apmaiņas pasākumi, uzstādītas vienotas norādes, informatīvās plāksnes un stendi, izveidotas, pilnveidotas atpūtas vietas Stāmerienas un Papardes pieturvietās, izstrādāti vienoti tūrisma maršruti, sagatavots video ceļvedis un tematiski reklāmas video un citas aktivitātes.

Konferencē piedalījās arī Biedrības “SATEKA” un Alūksnes lauku partnerības teritorijā esošo Tūrisma informācijas centru pārstāvji, kuri prezentēja pašvaldību tūrisma informačijas centru esošos tūrisma piedāvājumus Bānīša teritorijā un sniedza ierosinājumus jaunu veidošanai un attīstībai. Savukārt, SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” pārstāvis dalījās ar pašreizējo pozitīvo pieredzi sadarbībai ar Gulbenes novada uzņēmējiem.

Par aktualitātēm tūrisma jomā Vidzemes reģionā un galvenajām attīstības tendencēm dalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma mārketinga nodaļas vadošais eksperts Mārtiņš Enģelis. Viņš  norādīja uz šī brīža izaicinājumiem un aktuālajām iespējam, kuras var tikt izmantotas Bānīša zemes teritorijā, lai popularizētu šo teritoriju un piesaistītu tūristus.

Būtiska nozīme kopīga tūrisma piedāvājuma veidošanai ir arī mārketingam.  Meklēt kopīgo, vienojošo un savstarpēji paplašinošo aicināja Stratēģiskās komunikācijas eksperte Liene Kupča. L.Kupčas ieteikumi, lai viesis sadzirdētu, jāstāsta savs stāsts no sirds, caur aprakstiem, leģendām un piedāvājumiem, lai pamanītu, jārūpējas par aktuālu informāciju gan interneta resursos, gan norādēs, ceļvežos un zīmēs, norādot konkrētu darba laiku un kontaktinformāciju, savukārt, lai veicinātu sadarbību ar citiem, jāsadarbojas kopīgu stāstu veidošanā, jādalās ar bildēm, notikumiem un jādara kopā ar citiem.

Eksperts Pauls Timrots pirms konferences izbraukāja projekta realizācijas teritoriju, Gulbenes novadu un Alūksnes lauku partnerības teritoriju,  izvērtēja un sniedza redzējumu par esošo situāciju tūrisma jomā Bānīša zemes kontekstā. Konferencē eksperts norādīja uz vairākām lietām, kurām ir jāpievērš uzmanība, piemēram, brīvdienās jābūt pieejamiem tūrisma objektiem, jo lielākoties tūristi ceļo brīvdienās, informācijai gan klātienē, gan interneta resursos jābūt aktuālai un patiesai, jāizmanto reklāmas iespējas, piemēram, benzīntankā, kur bieži apgrozās tūristi, būtiska ir viesmīlība un sadarbība ar citiem uzņēmējiem.

Konferences laikā tika izvērtēts esošais Bānīša zemes piedāvājums un neizmantotās iespējas, jaunu piedāvājumu un produktu veidošana nākotnē. Tajā iegūtā vērtīgā informācija un ekspertu ieteikumi tiks izmantoti projekta realizēšanas gaitā.      Paldies uzņēmējiem un mājražotājiem, kuri nodrošināja savas produkcijas degustāciju –  SIA “Pakalnieši”, SIA “Vecpāpani”, SIA “Tālavas sidrs”, Ingunai Ozolai, IK “Mazkaipi”, SIA “Gardums”, vides veselības saimniecībai “Purmalas”, SIA”Larisel”, SIA “Valrito”, P/S “Melderpuļķi”, Z/S “Lejiņas”, kā arī Viktora Ķirpa Ates muzejam par viesmīlību!

Prezentācijas:

Tendences_turisma_iespejas_Vidzeme_2019_10_10 Esosie_turisma_piedavajumi_Aluksnes_novada_2019_10_10 Projekta_33_km_apraksts_2019_10_10 Marketings_Banitim_2019_10_10 33_km_diskusiju_apli_apkopojums_2019_10_10 Esosie_turisma_piedavajumi_Gulbenes_novada_2019_10_10