Stacionārā datora, tā programmatūras un nepārtrauktā barošanas avota iegāde

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija

Finansu piedāvājums

Piedāvājums parakstīts, ieskenēts  jāiesūta elektroniski uz e-pastu sateka@sateka.lv  līdz 2019.gada 20.novembra plkst. 16.00. Piedāvājuma oriģināleksemplārs jāsūta uz adresi : Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 līdz 2019 .gada 20.novembrim (pasta zīmogs).

Rezultāti