Gulbenes Ev.luteriskajā baznīcā jauns grīdas segums

Realizēts projekts Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000005 ‘’ Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas lūgšanu zāles grīdas seguma atjaunošana’’.  Projekta mērķis: ’’Nodrošināt valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa – Vecgulbenes luterāņu baznīcas saglabāšanu, pieejamību plašai sabiedrībai, turpinot pilnveidot publiskās funkcijas un veicinot objekta sociālekonomisku izmantošanu ilgtermiņā.’’

Darbus veicot secīgi citu pēc cita, mūsu baznīcas saglabāšanas un izmantošanas iespējas paplašinās. Dievnama grīda bija  jāatjauno, lai,turpinot atjaunošanas darbus,vēlāk realizējot baznīcas torņa celtniecību vēsturiskajā izskatā, ēka būtu funkcionāli izmantojama sabiedriskajām aktivitātēm, pavērtu jaunas iespējas rīkot kultūras pasākumus un nestu savu artavu arī novada tūrisma piesaistē. Šis ir kārtējais etaps nemitīgajiem  draudzes centieniem atjaunot un cieņpilni uzturēt  šo valsts nozīmes arhitektūras pieminekli mūsu pilsētā.

Baznīcas lielajā zālē ieklātas akmens masas flīzes 360 m2 platībā. Telpa ieguvusi jaunu spozmi. Iepriekšējos projektos atjaunotos logus, griestus, sienas apdari nu papildina jauns grīdas segums, kopumā padarot telpu svinīgu, gaišu, tīru, viegli kopjamu. Grīdas līdzšinējā seguma putekļu dēļ cieta ērģeles, arī tas novērsts. Šobrīd nav problemātiski grīdu uzturēt tīru, tādēļ zem balkona tika iekārtots bērnu rotaļu stūrītis. Gulbenes Evaņģēliski luteriskā baznīca atvērta ikvienam ienācējam.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas  EUR 22462,13 , no tām  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums  EUR 20215,92 , pašvaldības un draudzes līdzfinansējums  EUR 2346,21.