Gulbenes novadā norisinājās seminārs/darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”

12.novembrī Gulbenes novada atpūtas kompleksā „Klintis” Jaungulbenē notika LEADER starptautiskās sadarbības projekta NR.19-00-A019.332-000009 „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” aktivitāte – seminārs/darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”.

Seminārā /darbnīcā tika sniegta informācija- kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kādas ir tās atšķirības no parastā uzņēmuma un kādas ir atbalsta iespējas sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā. Dalībnieki piedalījās sociālā biznesa mini laboratorijā, kur kopā ar esošajiem uzņēmējiem un ekspertiem strādāja pie savas idejas attīstības, izmantojot sociālā biznesa modeļa kanvu.

Pieredzē, kā tika sperti pirmie soļi sociālajā uzņēmējdarbībā, ar kādām grūtībām nācās sastapties un kāda ir šobrīd uzņēmuma ikdiena, dalījās sociālo uzņēmumu pārstāvji no Valmieras – „Čaklās bites bode” un SIA „Viesmīlības projekti” no Jūrmalas.

Veikaliņā „Čaklās bites bode” tiek pārdota produkcija, kuru veido dažādu sociālo riska grupu iedzīvotāji un tas viņiem dod ne vien ekonomisku ieguvumu, bet arī iespēju būt sabiedrībā un radoši izpausties.  Savukārt „Viesmīlības projekti” veic pasākumus sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju dzīves kvalitātes uzlabošanai, organizējot dažādus pasākumus. Pamatā uzņēmums sniedz atbalstu bērniem un jauniešiem.

Projekta ietvaros š.g. 5.novembrī tika organizēta tikšanās – diskusija ar Gulbenes novada pašvaldības deputātiem un iestāžu darbiniekiem, kuru vadīja Agnese Frīdenberga, biedrības „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” vadošā pētniece. Diskusijās tika apskatīti jautājumi – kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kā pašvaldība var atbalstīt sociālos uzņēmējus, kādi jautājumi jārisina pašvaldībai, lai sadarbotos ar sociālajiem uzņēmumiem, kāda ir nepieciešamā informācija un zināšanas pašvaldību darbiniekiem veiksmīgai sadarbībai ar sociālajiem uzņēmējiem.

Šobrīd Gulbenes novadā nav neviena sociālā uzņēmuma. Lai aktivizētu potenciālos interesentus un informētu par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu, tiks organizētas dažādas aktivitātes, piemēram, jauno sociālo uzņēmēju apmācības un mentorings, rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni uz citu novadu sociālajiem uzņēmumiem, kā arī tiks sagatavota rokasgrāmata.