“Ideju takas” jaunumi

Turpinot filmēt “Ideju takas” sižetus, šī gada 10.februārī biedrība “SATEKA” kopā ar Vidzemes televīzijas pārstāvjiem devās pie LEADER sabiedriskā labuma – vietas potenciāla attīstības iniciatīvu  projektu īstenotājiem.  Šajā sižetu sērijā tiks atspoguļoti projekti, kas ir pilnībā īstenoti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādāto sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015. -2020.gadam.

Vējainā un sniegotā pirmdienas rītā filmēšanas pārstāvji devās uz Lizumu, lai apskatītos Gulbenes novada pašvaldības realizēto LEADER projektu (projekta Nr.17-07-AL05-A019.2202-0000003) – Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve. Projekta vadītāja Irēna Ābeltiņa iepazīstināja ar projekta rezultātā paveikto, izbūvējot parkā promenādi ar soliņiem un apgaismojumu, lai veicinātu kvalitatīvas dzīves vides attīstību Lizumā, izveidotu Lizuma muižas vecajā parkā jaunu infrastruktūru, sekmētu kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanu un pieejamību iedzīvotājiem un tūristiem.

Vēl viens Gulbenes novada pašvaldības realizētais projekts atrodas Lejasciemā. Tur LEADER projekta (projekta nr. 17-07-AL05-A019.2201-000006) ietvaros tika ierīkots bērnu rotaļlaukums un izbūvēta sēta. Par projekta mērķi projekta vadītāja Ineta Maltavniece izvirzīja Lejasciema pagasta iedzīvotāju un viesu saturīgu brīvā laika pavadīšanu drošā, radošā un interesantā vidē, dažādojot aktīvās atpūtas iespējas bērniem.

Turpat, Lejasciemā aktīva biedrība “Sporta klubs “Lejasciems”” pēc projektu vadītājas Lāsmas Gabdulļinas iniciatīvas ir realizējusi četrus LEADER projektus. Pirmā LEADER projekta (projekta nr. 16-07-AL05-A019.2201-000029) ietvaros tika izveidota tūrisma tehnisko aktivitāšu trase, lai nodrošinātu Gulbenes novada iedzīvotājiem, tajā skaitā bērniem un jauniešiem, daudzveidīgas sporta aktivitātes. Otrais realizētais LEADER projekts (projekta nr. 17-07-AL05-A019.2201-0000003) ļāva turpināt nodrošināt un attīstīt sporta (biatlona, jaunsardzes, šaušanas) tradīcijas Gulbenes novadā. Tā ietvaros tika izveidota pneimatiskā šautuve un iegādāti pneimatisko ierīču komplekti, krītošie mērķi un gumijas paklājs. Lai uzbūvētu jaunatnes tehnisko iemaņu pilnveidošanas darbnīcu, kurā pilnveidot dažāda vecuma tautas sporta entuziastu prasmes sporta inventāra uzturēšanā, apkopē, nododot tālāk šīs prasmes aktīvajiem bērniem un sadarbojoties dažādām, tika realizēts trešais LEADER projekts (projekta nr. 18-07-AL05-A019.2201-000012). Savukārt, pēdējā, ceturtā realizētā LEADER projekta (projekta nr. 19-07-AL05-A019.2201-000005) ietvaros tika ierīkots vingrošanas laukums ģimenēm, iegādāta ķermeņa augšdaļas un roku muskulatūras stiprināšanas iekārta un distanču slēpošanas inventārs, kā arī teritorijas apsaimniekošanai – zāles pļāvēji.

Tālāk no Lejasciema filmēšanas grupa devās uz Beļavu, kur Gulbenes novada pašvaldība ar projektu vadītāju Herundu Zušu ir realizējusi LEADER projektu (projekta nr. 16-07-AL05-A019.2201-000009) – Šujmašīnu iegāde rokdarbu darbnīcai “Krāsainais dzīpars Beļavai”. Projekta ietvaros tika iegādāta šujmašīna, lai veidotu jaunas prasmes un iemaņas ar rokdarbu tehnikas piedāvātajām iespējām un popularizētu pašgatavotu lietu darināšanu jauniešu vidē.

Gulbenē dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ķepaiņu draugu klubs”, realizējot LEADER projektu (projekta nr.18-07-AL05-A019.2201-000008) izveidoja dzīvnieku kapsētu un iegādājās inventāru tās apsaimniekošanai. Projekta vadītāja Ira Žeigure norādīja, ka projekts tika realizēts, lai veicinātu Gulbenes novada teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, nodrošinot pilsētas un novada iedzīvotājiem lolojumdzīvnieku legālu apbedīšanu.

Pirmdienas pēdējais apskatītais projekts atrodas Gulbenes pilsētā. Gulbenes Evanģēliski luteriskās draudze ar projektu vadītāju  Ivetu Zvirgzdiņu īstenoja LEADER projektu (projekta nr.19-07-AL05-A019.2202-000005), atjaunojot Gulbenes luterāņu baznīcas ēkas lūgšanu zāles grīdas segumu, tādējādi, nodrošinot valsts nozīmes aizsargājamā kultūras pieminekļa saglabāšanu.

Tuvāko divu mēnešu laikā jaunās sižetu sērijas tiks publicētas SATEKAS mājaslapā, sadaļā LEADER “Ideju taka” un marta mēnesī pārraidītas ReTV.

Iepriekšējās sērijas var atrast: https://www.sateka.lv/ideju-taka/