Realizēts projekts ‘’Mūra krāsns ražošana, pakalpojumu sniegšana’’ 

SIA RAJUME, realizējot projektu Nr.2019/AL05/6/A019.21.03/18 ‘’Mūra krāsns ražošana, pakalpojumu sniegšana’’   ir  pilnveidojis esošo produktu/pakalpojumu. Projekta īstenošanas laikā uzņēmums ir iegādājies pamatlīdzekļus: sastatnes alumīnija tornītis, sastatnes alumīnija tornis uz riteņiem, sastatnes ACS alumīnija jumta abpusējas un krustlīniju  lāzeri.

Ar projekta atbalstu iegādātās iekārtas – sastatnes ļauj brīvi un droši strādāt jebkurā augstumā gan pie kamīna, krāsns un dūmvada mūrēšanas, tās uzlabos darba kvalitāti, atvieglo darba procesu, samazina pašizmaksu, samazina darba laikietilpīgu. Savukārt lāzers ļauj darbu veikt ar augstu precizitāti objekta kontūrās jebkuros laika apstākļos.

Projekta mērķis ir esošo pakalpojumu attīstīšana un pilnveidošana, to realizēšana tirgū, palielināt konkurētspēju. Kvalitatīvu darba apstākļu radīšana. Atvieglot darba procesu, samazināt pašizmaksu un samazināt darba laikietilpīgu.

Projekta Nr.2019/AL05/6/A019.21.03/18 ‘’Mūra krāsns ražošana, pakalpojumu sniegšana’’   kopējās attiecināmās izmaksas ir 7 087,47 EUR, no tām  Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir EUR 4 961,23 un uzņēmuma  līdzfinansējums EUR 2 126,24.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja SIA RAJUME valdes locekle Rasa Medne.