Turpinās Stāķu dīķa labiekārtošana

Stāķos tiek realizēts projekts “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa”, kas turpina un papildina projektu “Stāķu dīķa labiekārtošana”. Šī projekta laikā tiek paplašināta atpūtas zona, tiks uzstādītas kāpnes, kas vedīs no ietves uz laipu. Atpūtas zona tiks papildināta arī ar ģērbtuvi un āra trenažieriem. Šis projekts ir nozīmīgs, jo projekta īstenošana sniegs iedzīvotājiem iespēju aktīvāk un ērtāk izmantot Stāķu dīķi un ap to radītās iespējas. Projekts “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa”, Nr 19-07-AL05-A019.2201-000002 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.