Iedvesmas vieta – Stāmerienas pils

Stāmerienas pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 5092, tās misija būt nākotnes Eiropas romantisma pērlei.

ELFLA projekts “Stāmerienas pils gaismas ceļā” Nr.2019/AL05/7/AO19.22.01/6  ir viens no soļiem, kas tika veikts pils atjaunotnei. Ik vakaru, plkst.22:00, uz Stāmerienas pils Ziemeļu fasādes, var skatīt  multimediālu stāstu, ekspozīciju par baronu Volfu dzimtas romantikas vēsturi. Pateicoties šim projektam, ikviens, neatkarīgi no tautības, sociālā statusa, vecuma vai pārliecības, var ļauties sajūtām, pārdomām par sev svarīgo un iedvesmoties vēstures izziņai.

Realizējot šo projektu tika iegādāta un uzstādīta unikāla aparatūra Lumitrix T2 ārtelpu digitālās projekcijas platformāta projekcijas apraidei, lai veicinātu inovatīvu pieeju sabiedrības kultūrvēstures un tūrisma izziņai par šo unikālo objektu. Multimediālās projekcijas īstenot palīdzēja SIA “S VISUAL” tehniskā komanda.

Projekta kopējās izmaksas 24935,68 EUR no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums 22442,11 EUR un 2493,57 pašvaldības finansējums.

Stāmerienas pils stratēģijā viens no galvenajiem prioritārajiem uzdevumiem ir pils vēsturei, arhitektūrai un misijai atbilstošu pakalpojumu sniegšana, ekspozīciju un izstāžu veidošana.

Foto E.Podniece

Edīte Siļķēna, Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja