12.maijā notika starpteritoriālā sadarbības projekta Nr.19-00-A019.332-000006 “Bānīša zemes labumi – 33 km garumā un platumā!” darba grupas tikšanās, kuras laikā tika izvērtēti projekta ietvaros realizētie pasākumi un aktivitātes, kā arī tika plānotas nākamās projekta aktivitātes.  Darba grupas tikšanās norisinājās, daļai sadarbības partneru esot klātienē un daļai – pieslēdzoties tiešsaistē Zoom vietnē. Paldies par dalību darba grupas darbā sadarbības partneriem no biedrības “Alūksnes lauku partnerības”, SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis”, Alūksnes tūrisma informācijas centra, Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra un Stāmerienas pagasta pārvaldes!