Turpinās projekta “Zaļais velo ceļš- uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” aktivitātes

Turpinoties starpteritoriālā sadarbības projekta (Nr.19-00-A019.332-00004) “Zaļais velo ceļš  – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” aktivitātēm, šī gada 22.maijā partnerības “Brasla” teritorijā, Zilaiskalnā, Kocēnu novadā notika seminārs  – “Zaļā velo ceļa izpēte”. Semināra laikā, Kocēnu novada Projektu un tūrisma speciālista Toma Treimaņa vadībā, norisinājās velo izpētes brauciens 15 km garumā pa dzelzceļa posmu, kas tiks tīrīts projekta laikā, un pa atjaunotā “Ainaži-Valmiera” dzelzceļa līniju.  Šī projekta mērķis ir Zaļo velo ceļu pilnveidošana, labiekārtošana, kā arī infrastruktūras sakārtošana,   piesaistot gan ārzemju, gan vietējos viesus, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Noslēgumā ar Latvijas Zaļo ceļu asociācijas projektu vadītāju Jāni Sijātu semināra dalībnieki diskutēja par atpūtas vietu nozīmi velo ceļu infrastruktūrā.

Tuvāko mēnešu laikā tiek plānotas šī projekta aktivitātes biedrības “SATEKA” darbības teritorijā: seminārs uzņēmējiem par velo tūrisma jomu un labiekārtojuma elementu uzstādīšana dzelzceļa posmā Gulbene- Ieriķi.