SATEKAI-13

“Mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām varam nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot, paši izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt. Pazuduši esam, ja gaidām, lai citi mūs celtu, atzītu , stiprinātu, aizstāvētu un aplaimotu.” /Zenta Mauriņa/

 23.maijā   “SATEKAI” – 13!

Sveicam biedrus, sadarbības partnerus, domubiedrus un draugus šajā “SATEKAS” īpašajā dienā!

Lai tikpat aktīvi un darbīgi nākotnē!

Biedrības “SATEKA” meitenes:
Daiga, Inese, Sintija

Par godu svētkiem sagatavots neliels ieskats biedrības vēsturē caur foto objektīvu: