Mairita Dreimane realizē LEADER projektu saimniecībā „Purenes”

Saimniecībā „Purenes” realizēts projekts “Tūrisma pakalpojumu klāsta papildināšana un kvalitātes uzlabošana saimniecībā “Purenes“” (projekta numurs:19-07-AL05-A019.2103-000016). Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Īstenojot projektu saimniecībā, tika uzstādīti trīs mucveida viesu namiņi, mucveida pirts un karstā ūdens kubls ar ārējo apkures krāsni, tādējādi veicinot saimniecības konkurētspēju un papildinot pakalpojumu klāstu, nodrošinot iespēju viesiem nakšņot saimniecībā un pēc izjādēm baudīt pirts rituālus un relaksēties karstā ūdens kublā. Mūsu viesi bieži izteica vēlmi pēc šādiem pakalpojumiem, tādēļ arī saimniecība paplašināja pakalpojumu klāstu tieši šādā virzienā. Projekta ietvaros tika iegādāti arī sertificēta arhitekta un mērnieka pakalpojumi, kas bija nepieciešami dokumentu sagatavošanai iesniegšanai būvvaldē.

 Būvdarbi tika veikti ziemas mēnešos un laikapstākļi bija labvēlīgi, lai veiktu pamatu izbūvi, jo zeme nebija sasalusi. Namiņu piegāde un novietošana tika veikta laikā, kad zemes virskārta tomēr sasala un kravas automašīnai bija iespējams pārvietoties pa izmirkušo augsni. Par namiņu ražotāju un piegādātāju tika izvēlēta firma  SIA “OpusWood”, kas atrodas Jelgavā, un veicot cenu aptauju OpusWood piedāvāja zemāko cenu.

Saimniecība ir sasniegusi savu izvirzīto īstermiņa mērķi un uzstādījusi trīs viesu namiņus, pirti un kublu, tas arī ļaus sasniegt ilgtermiņā nosprausto mērķi – nodrošināt kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu piedāvājumu un veicināt saimniecības konkurētspēju. Kā arī paplašināt saimniecības piedāvāto pakalpojumu klāstu.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 29953.86 EUR ar publiskā finansējuma daļu 20967.69 EUR un privātā finansējuma daļu 8986.17 EUR.

Informāciju sagatavoja: Mairita Dreimane