Maizes cepšanas attīstība IK Mazkaipi

IK Mazkaipi ir realizēts projekts Nr. 19-07-AL05-A019.2103-000023 “Maizes krāsns iegāde mājražošanas attīstībai IK Mazkaipi” , kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

IK Mazkaipi mājražošanu reģistrēja 2018. gada aprīlī, kad uzsāka savu produkciju piedāvāt plašākam klientu lokam. Tika apmeklēti tirdziņi  Gulbenē, Alūksnē un Balvos, kā arī piedāvāts veikt individuālus pasūtījumus  dažādām kūkām, maizei un konditorejas izstrādājumiem. Neskatoties uz visai plašo maizes un konditorejas izstrādājumu piedāvājumu tirgū, pieprasījums pēc IK Mazkaipi saražotās produkcijas aizvien pieaug, jo šobrīd papildus pastāvīgajiem klientiem Gulbenē, Alūksnē un Balvos, produkcija tiek piedāvāta arī atsevišķās vietās Rīgā.

Projekta mērķis: ” IK Mazkaipi saražotās produkcijas apjoma palielināšana, iegādājoties jaudīgāku maizes krāsni, kas nodrošinās lielāku produkcijas apjomu un paaugstinās produktu kvalitāti.”

Projekta kopējās izmaksas  EUR 19041,77, no tām, publiskais ELFLA finansējums EUR 13329,24

Projekta realizācijas laikā tika iegādāta maizes cepšanas krāsns

 

Informāciju sagatavoja Iveta Bašķere