Iegādāts ultraskaņas terapijas aparāts

Lieliski jaunumi! Projekts veiksmīgi realizēts!

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis SIA “TAVAI UN MANAI VESELĪBAI” 2020. gada 24. aprīlī iesniegto projekta iesniegumu Nr.20-07-AL05-A019.2103-000012 “ULTRASKAŅAS TERAPIJAS APARĀTS”, kas tika realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.