Skatu platformas mastā Litenē uzvilkts Latvijas karogs

Drīzumā noslēgsies Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanas darbi, kuru ietvaros jau ir ierīkota ugunskura vieta, uzstādīti koka soli un informatīvie stendi. Vēl ir jāpaveic nelieli darbi pie karoga masta ar skatu platformu, lai jau pavisam drīz aicinātu apmeklētājus aplūkot labiekārtoto teritoriju no cita skatupunkta.

Vēsturisko vietu lieliski papildina jūnija vidū ar Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku atbalstu uzstādītais demilitarizētais lielgabals.

Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000002 kopējās izmaksas plānotas 34 592,51 EUR apmērā, no tām ELFLA finansējums 22 500,00 EUR, pašvaldības finansējums 2500,00 EUR un neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 9 592,51 EUR.

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja