Pieejami sertificēti tāmēšanas un tehniskās apsekošanas pakalpojumi

Pašnodarbinātais Andris Riekstiņš ir realizējis projektu Nr. Nr.20-07-AL05 A019.2103-000003 ”Pamatlīdzekļu iegāde tāmēšanas un TAA kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai”. Projekta ietvaros iegādāta jauna datortehnika, programmnodrošinājums, biroja aprīkojums un instrumenti. Tagad ikvienam ir pieejami tāmēšanas un TAA pakalpojumi Gulbenes novadā:

  • ekonomiskās daļas izstrāde atbilstoši LBN 501-17, pēc projekta rasējumiem vai objekta apskates dabā, tas nozīmē būvniecības iepirkumu specifikāciju sastādīšana (būvdarbu apjomi), prognozējamās līgumcenas noteikšana, esošo tāmju ekspertīze, kā arī konsultācija tāmēšanas jautājumos.
  • tehniskās apsekošanas akta sastādīšana atbilstoši LBN 405-15, pirms projektēšanas darbiem, lai pārliecinātos kādā kvalitātē ir esošā ēka, rekomendācijas tālākai darbībai, kā arī aptuveno izmaksu aprēķins.

Saziņai E-pasts: taamesana@gmail.com