Realizē projekta “Iešūpojies vēsturē!” aktivitātes

Līgo pagastā jauniešu iniciatīvu grupa realizē biedrības ‘’Sateka’’ Mazo projektu konkursa projektu ’’Iešūpojies vēsturē!’’. Projekts paredz aktualizēt pagasta jauniešu, iedzīvotāju  un uzņēmēju sadarbību pagasta dzīves kvalitātes un vides uzlabošanā, ar mērķi netālu no sporta zonas pie kultūras nama izvietot šūpoles ar papildfunkcijām, kuru elementos iestrādāti vēstures fakti par pagastu . Šobrīd tiek veiktas  izzinošas aktivitātes, atlasot faktus un informāciju par pagasta svarīgākajiem notikumiem, kurus iestrādāt šūpoļu elementos.  Gatavojot vēstures faktu atlasi un sagatavojot tos iestrādāšanai šūpoļu elementos, jaunieši  apzina pagasta vēsturi un citu informāciju, tādējādi izpētot pagasta teritorijas attīstības faktus u.c., vēlāk sniedzot  iespēju arī  viesiem uzzināt galveno par Līgo pagastu.

Šūpoles ar  papildfunkcijām  nodrošina lielāku  iespēju bērniem pavadīt pilnvērtīgi laiku, kamēr vecāki sporto blakus esošajos futbola, volejbola vai strītbola laukumos, kā arī attīstīt savas fiziskās prasmes un līdzsvaru. Šūpoļu un soliņu uzstādīšanā un materiālu sagādē piedalījās arī vietējie uzņēmēji, nodrošinot transporta pakalpojumus, kā arī kokmateriālu.

Liels prieks, ka šādu projektu realizēšanā arvien iesaistās  dažādu paaudžu iedzīvotāji, katrs atbalstot  kā prot un var.

Projekta vadītāja Kristīne Bekmane