SIA”Janis ECO B&C” realizē projektu ”Salmu kūlīšu ražošanas procesa efektivitates paaugstināšana”

Realizēts projekts ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” ar Nr.20-07-AL05-A019.2103-000004  “Salmu  kūlīšu ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana”.

Projekts tika iesniegts  caur vietējās rīcības grupu Biedrība “Sateka” , kas projektu izvērtēja un tālāk nosūtīja apstiprināšanai Lauku atbalsta dienestā.

Ar projekta atbalstu ir iegādāts firmas “Jāņrāmis” speciāli izgatavots ”Kūlīšu padeves konveijers JR000.002.

Konveijers nodrošinās nepārtrauktu kūlīšu padevi salmu tīrāmajai mašīnai, paaugstinot iekārtas noslodzi, kas kopumā paaugstinās visa salmu tīrīšanas procesa efektivitāti.

SIA “ Janis ECO B&C” šis ir otrais darbības gads pie salmu kūlīšu sagatavošanas.. Ir nopļauti 10 ha rudzu un kūlīši no lauka ir savesti zem jumta, kur tūlīt tiks uzsākta to pārstrāde.

Projekta Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000004   “Salmu  kūlīšu ražošanas procesa efektivitātes paaugstināšana” kopējās attiecināmās izmaksas EUR 6431,00, no tām attiecīgi EUR 4501,70 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un EUR 1929,30 privātais līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja: SIA “Janis ECO B&C” valdes loceklis Jānis Pūcītis