Projekta “Atver durvis uz Druvienu” aktivitātes

Druvienā ar biedrības SATEKA Mazo projektu konkursa 2020 “Bānīša zemes labumi” finansiālu atbalstu noticis pasākums “Atver durvis uz Druvienu”. Tika sekmēta vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbība, līdztekus veicināta uzņēmējdarbība un un vietējo produktu popularizēšana,  dodot iespēju dalībniekiem apmeklēt meistarklases bezmaksas un iegādāties vietējo ražotāju produkciju. Tika nodrošināta lietderīga laika pavadīšana dažādām paaudzēm. Pasākumu « Atver durvis uz Druvienu« apmeklēja ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī proporcionāli liels skaits apmeklētāju bija no citiem novadiem un pilsētām, piemēram, Valkas, Gulbenes, Madonas un Valmieras apkārtnes. Tika iepazīti jauni cilvēki, kas ir potenciālie meistari Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrā. Dalībnieki ieguva jaunas zināšanas, piedaloties izzinošās meistarklasēs, vēsturiskā ekskursijā pa Druvienas centru. Tiks izgatavoti 42 bukleti, kurā apkopota informācija un stāsti par vēsturiskām vietām, objektiem saistībā ar Druvienas muižu. Kokamatniecības meistarklasē tika izgatavota norāde uz Druvienas muižu. Kopumā atvērtās meistarklases apmeklēja 26 cilvēki. Iesākumā tika plānots lielāks apmeklētāju daudzums, tomēr šāds rezultāts varētu būt saistīts ar citiem paralēli esošiem pasākumiem Gulbenes novadā.

Projekta vadītāja Vanda Jurita Bariņa