Sēņu lasīšanas sacensības Zvārtavas pagastā

13.septembrī, piedaloties vairāk nekā 25 dalībniekiem, Zvārtavas pagastā norisinājās darbnīca “Praktiskā sēņu iepazīšana mežā”, kura tika organizēta starptautiskā sadarbības projekta (Nr.18-00-A019,333-000014) “Sēņu ceļš” ietvaros. Dienas gaitā dalībnieki piedalījās ēdamo sēņu lasīšanas sacensībās Cirgaļu kāpās, zinoša Latvijas Mikologu biedrības pārstāvja Edgara Mūkina pavadībā no mežā atrastajām sēnēm izveidoja izstādi un saņēma noderīgu informāciju par Zvārtavas mežos sastopamajām sēnēm. Viena no dalībniecēm atrada Valkas pusē reti sastopamo sēni – smilteni. Dienas noslēgumā no salasītājām sēnēm tika pagatavota sēņu zupa.