Realizēts projekts “Velēnas baznīcas altārdaļas jumta atjaunošana”

Velēnā realizēts projekts “Velēnas baznīcas altārdaļas jumta atjaunošana”. Šī projekta laikā tika noņemti vecie jumta dakstiņi, attīrīti un salikti atpakaļ. Lielāko jumta daļu, kuru skāra bojātie dakstiņi, tika nomainīti uz jauniem. Zem dakstiņiem tika uzklāts speciāls ūdensnecaurlaidīgs, gaisa caurlaidīgs materiāls, kurš spēj absorbēt ūdeni, aizsargāt būvkonstrukcijas no kondensāta veidošanās, mitruma, UV starojuma un citiem konstrukcijas nelabvēlīgi ietekmējošiem faktoriem. Jumta salaiduma vietas tika atjaunotas.

Baznīcas altārdaļas jumta seguma atjaunošanas darbi tika saskaņoti un veikti atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) prasībām. Darbus veica SIA “Ceļamkrāns”.

Šis projekts ir nozīmīgs, jo projekta īstenošana sniegs sabiedrībai- apmeklētājiem drošu un pieejamu Kultūrvēsturisko mantojumu- Velēnas baznīcu un tās vidi. Atjaunojot jumtu palielināsies ne tikai kultūras mantojuma nozīme, bet arī reģiona ekonomiskā attīstība. Realizējot projektu tiks pasargāts baznīcas interjers no tālākas bojāšanās.

Projekts “Velēnas baznīcas altārdaļas jumta atjaunošana”, Nr 19-07-AL05-A019.2202-000006, tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Projekta “Projekta “Projekta “Velēnas baznīcas altārdaļas jumta atjaunošana”, projekta Nr 19-07-AL05-A019.2202-000006, kopējās izmaksas EUR 30277.37, no tām  attiecināmās izmaksas – EUR 25000.00. ELFLA finansējums 22500.00. Pašvaldības finansējums – EUR 2500. PVN izmaksas EUR 5277,37- segti no ziedojumiem.