IDEJU TAKA viesojas pie sabiedriskā labuma projektiem.

Biedrība “SATEKA” kopā ar Vidzemes televīzijas pārstāvjiem šī gada septembrī devās ne tikai pie LEADER uzņēmējdarbības projektu realizētājiem, bet arī sabiedriskā labuma – vietas potenciāla attīstības iniciatīvu  projektu īstenotājiem.  Šajā sižetu sērijā tiks atspoguļoti projekti, kas ir pilnībā īstenoti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādāto sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015. -2020.gadam.

Sabiedriskā labuma projektu filmēšana sākās ar Lizuma pagastā esošo biedrības “Golfa klubs “SILTIE”” apmeklējumu un realizētā LEADER projekta Nr.19-07-AL05-A019.2201-000006 apskati. Projekta vadītājs Aldis Strads projekta ietvaros ierīkoja pļavu golfa treniņlaukumu un iegādājās treniņlaukuma aprīkojumu un zāles pļāvēju, tādējādi dažādojot sporta un aktīvo atpūto visu paaudžu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

Lai saglabātu un atjaunotu Druvienas pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, LEADER projekta Nr.16-07-AL05-A019.2202-000011 ietvaros tika atjaunots Druvienas muižas pils tornis un iegādātas sienu gleznu lampas. Kā piebilda, projekta vadītājs Juris Graumanis ir gan izveidota kvalitatīva kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcija, gan paaugstināts iedzīvotāju drošības līmenis, atjaunojot un saglabājot vēsturiskās celtnes – pils torni.

Līgo pagastā biedrība “Mednieku klubs “Lāčsalas””, realizējot LEADER projektu Nr.19-07-AL05-A019.2202-000003 atjaunoja daļu saimniecības ēkas, iegādājās ķēdes vinču un mazgājamo iekārtu. Saimniecības ēkā iekārtojot kvalitatīvu medījumu pirmsapstrādes telpu un mednieku tikšanās centru. Lai interesentiem dažādotu biedrības organizētās izglītojošās apmācības medniecībā, tika iegādāta GPS ierīce suņu izsekošanai.

Beļavas pagasta ainaviskās un kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai, kā arī nodrošinot iedzīvotājiem un interesentiem iespējas baudīt novada un Kārtenes pilskalna ainaviskās un vēsturiskās vērtības, biedrība “Kārtenes skati” ar  biedrības pārstāvi Klāvu Radziņu priekšgalā, realizēja LEADER projektu Nr.16-07-AL05-A019.2201-000018. Projekta realizācijas rezultātā tika uzbūvēts Kārtenes skatu tornis un izveidots informācijas stends.

Pēc Kārtenes skatu torņa apmeklējuma filmēšanas grupa devās uz Kalnienu, lai apskatītu biedrības “KAPO” realizētos LEADER projektus Nr.16-07-AL05-A019.2201-000023 un Nr.16-07-AL05-A019.2202-000013. Projektu vadītāja Inga Lapse norādīja, ka projektu ietvaros tika izbūvēts multifunkcionāls sporta laukums un veidots dīķis, to iztīrot, izrokot aizaugamus, nostiprinot krastus un salas.

Vidzemes tūrisma pērlē – Stāmerienas pilī, Gulbenes novada pašvaldība ir realizējusi divus LEADER projektus Nr.17-07-AL05-A019.2202-000002 un Nr.19-07-AL05-A019.2201-000003, kuru ietvaros tika pārbūvēts pils balkons un iegādāta automātiskās ārtelpas projekcijas sistēma. Kā norādīja projekta vadītāja Edīte Siļķēna realizēto projektu rezultātā uzlabots kultūrvēsturiskā mantojuma apskates objekts un izveidota kvalitatīva, inovatīva kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcija, kura pieejama plašai sabiedrībai.

Tuvāko divu mēnešu laikā jaunās sižetu sērijas tiks publicētas SATEKAS mājaslapā, sadaļā LEADER “Ideju taka” un oktobra mēnesī pārraidītas ReTV.

Iepriekšējās sērijas var atrast: https://www.sateka.lv/ideju-taka/