Karoga masts ar skatu platformu pieņemts ekspluatācijā

Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanas darbi noslēgušies jau vasaras vidū, savukārt rudens pagāja gatavojoties objekta nodošanai ekspluatācijā, t.i., nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atzinuma saņemšanai par veikto darbu atbilstību izsniegtajai atļaujai.

Līdz ar to Gulbenes novada pašvaldība ir noslēgusi projekta “Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana” īstenošanu, un šobrīd norisinās projekta noslēguma atskaišu gatavošana.

Atgādinām, ka projekta ietvaros Litenes nometnes vietā ierīkota ugunskura vieta, uzstādīti koka soli un informatīvie stendi, kā arī izveidots karoga masts ar skatu platformu. Realizējot projektu, Pašvaldība ir uzsākusi darbu pie vēsturiskā mantojuma saglabāšanas, vēsturiskas vietas sakārtošanas, piešķirot tai jaunu pievienoto vērtību un jaunas izmantošanas iespējas.

Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000002 kopējās izmaksas 34 592,51 EUR apmērā, no tām ELFLA finansējums 22 500,00 EUR, pašvaldības finansējums 2 500,00 EUR un neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 9 592,51 EUR.