Izveidota produktu līnija “Zaļā vaļā”

Pašnodarbinātā Vita Biseniece ir realizējusi projektu Nr. 20-07-AL05-A019.2103-000013 “Sublimētu un žāvētu produktu līnijas “Zaļā Vaļā” izveide un attīstība”. Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Projekta ietvaros iegādāts sublimators, dehidratori, aprīkojums augļu un dārzeņu apstrādei un uzglabāšanai, kā arī aprīkojums telpu pielāgošanai atbilstoši PVD prasībām.

Realizējot projektu, patērētājiem tiks piedāvāti vēl maz zināmi- sublimēti vietējie produkti- dārzeņi, augļi un ogas, kā arī žāvēti produkti. Sublimācijas procesa laikā produkti tiek žāvēti vakuumā aukstumā, tajos esošais ūdens ledus veidā pāriet tvaiku fāzē, apejot šķidro fāzi. Šī iemesla dēļ pēc sublimācijas ogas, augļi un dārzeņi saglabā to dabīgo apjomu, krāsu, garšu un smaržu, bet tekstūra kļūst specifiska – irdena un kraukšķīga. Sublimācijas rezultātā saražotie produkti ir veselīgi un ar ilgu uzglabāšanas termiņu. ZAĻĀ VAĻĀ produktus iespējams iegādāties dažādos mājražotāju tirdziņos.

Projekta kopējās izmaksas EUR 21 133,06, no tām publiskais ELFLA finansējums EUR 13 043,13.