Veikta Gulbenes depo ēkas pārbūve un viesu nama “Depo” infrastruktūras uzlabošana

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” ir realizējis LEADER projektu Nr.19-07-AL05-A019.2103-000003 “Gulbenes depo ēkas pārbūve un viesu nama “Depo” infrastruktūras uzlabošana”.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 70 000,00 , no tām Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) publiskais finansējums ir EUR 49 000,00 un SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” līdzfinansējums – EUR 21 000,00.

Projekta īstenošanas gaitā Gulbenes Depo administrācijas un darbnīcu ēkā veiktie darbi:
Jumta konstrukcijas pārbūve un jauna jumta seguma ieklāšana;
Ēkas fasāžu atjaunošana;
Veco logu demontāža un jauno logu uzstādīšana;
Viesu nama “Depo” istabiņu pārbūve/remonts;
Divu jaunu viesu nama istabiņu izveidošana stāvā;
Sanitārā mezgla izbūve noliktavas telpas vietā stāvā;
Tualetes cilvēkiem ar kustības traucējumiem izbūve ēkas stāvā.

Vairāk informācija par paveikto – ŠEIT

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LAP 2014.-2020. pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” 19.2 apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros saskaņā ar biedrības “SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (2015.- 2020.).
Informāciju sagatavoja SIA “Gulbenes- Alūksnes bānītis”
projektu vadītājs Andris Biedriņš