Mairita Dreimane realizē LEADER projektu saimniecībā „Purenes”

Saimniecībā „Purenes” realizēts projekts “Viesu namiņu aprīkošana un jāšanas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” (projekta numurs: 20-07-AL05-A019.2103-000009). Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Īstenojot projektu saimniecībā, tika iegādāts nepieciešamais inventārs un aprīkojums, kas nepieciešams, lai spētu piedāvāt kvalitatīvu nakšņošanu un ērtu uzturēšanos mucveida namiņos. Projekta ietvaros tika iegādātas segas, spilveni un matrači, lai spētu piedāvāt guļvietas 12 personām. Iegādāti tika arī televizori, ecpresso kafijas automāti, tējkannas un indukcijas plītis, lai klientiem nodrošinātu patīkamu uzturēšanos namiņos. Lai klientus spētu uzņemt agrā pavasarī un vēlā rudenī, kā arī ziemas laika tika iegādāti elektriskie eļļas sildītāji, kas namiņus uztur siltus vēsās naktīs.  Nakšņot mucveida namiņos ir izvēlējušies jau neskaitāmi klienti, un atzinīgi novērtējuši ērto gulēšanu, kā arī iespēju rīta kafiju pagatavot ar espresso kafijas automātu.

Realizējot projektu tika iegādāta zirgu pārvadājamā piekabe Cheval Liberte “Touring Country”, lai pilnveidotu saimniecības jau esošu pakalpojumu un spētu apkalpot visus izbraukuma pasākumus. Iegādājoties zirgu pārvadājamo piekabi saimniecība spēs nodrošināt dalību pasākumos ar četriem zirgiem vienlaicīgi, kā arī šī piekabe ir piemērota poniju pārvadāšanai. Saimniecība ar zirgiem regulāri dodas uz dažādiem pasākumiem, piemēram: novadu, pagastu vai pilsētu svētkiem, privātām svinībām, mūzikas festivāliem piedāvājot vizināšanos zirgu mugurā.

Saimniecība ir sasniegusi savu izvirzīto īstermiņa mērķi un iegādājusies kvalitatīvu aprīkojumu un inventāru viesu namiņiem un zirgu pārvadājamo piekabi, tas arī ļaus sasniegt ilgtermiņā nosprausto mērķi – nodrošināt kvalitatīvu tūrisma pakalpojumu piedāvājumu un veicināt saimniecības konkurētspēju. Kā arī paplašināt saimniecības piedāvāto pakalpojumu klāstu.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 11452.15 EUR ar publiskā finansējuma daļu 8016.51 EUR un privātā finansējuma daļu 3435.64EUR.

Informāciju sagatavoja: Mairita Dreimane (saimnieciskas darbības veicējs)