Vienkāršotā cenu aptauja “Ceļa papildzīmju Nr.857 “Velomaršruts” (tajā skaitā stabu un savienojuma kronšteini) izgatavošana un uzstādīšana”

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija

Finansu piedāvājums (pielikums Nr.4)

Pretendenta apliecinājums (pielikums Nr.3)

Informācija par  zīmju izvietojumu

Pretendenti noformētus (pieteikumā norādīti visi pretendenta rekvizīti, kontaktpersona, kontaktinformācija, kā arī pievienota visa nepieciešamā dokumentācija ) un parakstītus piedāvājumus iesniedz līdz 2021.gada 30.augusta plkst. 12.00 biedrības birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, personīgi vai nosūtot uz elektronisko pastu sateka@sateka.lv .