Turpinām veidot “IDEJU TAKA 2021” – trešā sižetu sērija

Turpinot veidot sižetu sērijas “IDEJU TAKA 2021” , biedrība “SATEKA” kopā ar Vidzemes televīzijas pārstāvjiem devās pie LEADER projektu īstenotājiem. Šajā trešajā sižetu sērijā tiks atspoguļoti sabiedriskā labuma projekti – sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Gulbenes novada iedzīvotājiem, kas ir pilnībā īstenoti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādāto sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015. -2020.gadam.

Trešā sižetu sērija sākas ar Gulbenes novada bibliotēkas īstenoto LEADER projektu Nr.16-07-AL05-A019.2201-000007, kura ietvaros tika izveidotas āra lasītavas pagasta bibliotēkās. Kā norādīja Gulbenes novada bibliotēkas direktore Antra Sprudzāne, izveidojot šādas āra lasītavas, tika paplašināts pagasta bibliotēku pakalpojumu piedāvājums apmeklētājiem.

Gulbenes novada pašvaldības Galgauskas pagasta pārvaldei realizējot LEADER projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000001 ir izveidota “DabasZāle” atpūtai un rekreācijai. Galgauskas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Kupcis piebilda, ka šīs iniciatīvas mērķis bija labiekārtot teritoriju Galgauskā kvalitatīvas dzīves vides attīstībai, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, iedzīvotāju apvienību darbības aktivizēšanai un jauniešu piesaistei dzimtajai vietai.

Nākamos trīs šīs sērijas LEADER projektus ir realizējusi Gulbenes novada pašvaldības Stradu pagasta pārvalde. Pirmā LEADER projekta Nr.17-07-AL05-A019.2201-000005 ietvaros ir iekārtots multifunkcionālu rotaļu laukumu Stāķos, lai uzlabotu un nodrošinātu kvalitatīvu, jaunu, pievilcīgu un drošu brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem un jauniešiem bez atlīdzības jebkurā laikā.

Lai dažādotu brīvā laika aktivitāšu iespējas pie Stāķu dīķa, veicinātu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī nodrošinātu kvalitatīvas un drošas atpūtas un sporta iespējas, tika realizēts LEADER projekts Nr.19-07-AL05-A019.2201-000002. Tā ietvaros tika paplašināta pludmales zona, sniedzot iespēju lielākam skaitam iedzīvotāju atpūsties smilšu zonā, uzstādīta ģērbtuve, ļaujot apmeklētājiem netraucēti pārģērbties un sagatavoties atpūtai, un uzstādīti septiņi brīvdabas trenažieri, kuri katrs palīdz stiprināt citu muskuļu grupu cilvēka ķermenī.

Savukārt, īstenojot LEADER projektu Nr.19-07-AL05-A019.2201-000004, tika izveidots kultūras pasākumu un pulcēšanās laukums Šķieneru ciemā. Pēc publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanas tika izveidota interaktīva nojume jaunākiem bērniem, atpūtas zona un pasākumu laukums jebkura vecuma iedzīvotājiem, tādējādi uzlabojot vidi un radot piemērotu vidi gan atpūtai svaigā gaisā, gan dinamiskiem kultūras pasākumiem.

            Pēdējais šīs sižetu sērijas stāsts ir par nodibinājumu “Gulbenes Olimpiskais centrs”, kas, īstenojot LEADER projektu Nr.16-07-AL05-A019.2201-000020, ir uzbūvējis rollertrasi. Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Arnis Šķēls atzīmēja, ka projekta mērķis bija uzlabot Gulbenes novada distanču slēpošanas trases esošo infrastruktūru, izveidojot rollerslēpošanas trasi, lai Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstošas treniņu, aktīvās atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Tuvāko divu mēnešu laikā jaunās sižetu sērijas tiks publicētas SATEKAS mājaslapā, sadaļā LEADER “Ideju taka” un š.g. 16.septembrī plkst.18:00, ar atkārtojumu 17.septembrī plkst.11:00 un 18.septembrī, plkst.16:00 šī sērija tiks pārraidīta ReTV kanālā.

Savukārt, iepriekšējās sērijas var atrast “SATEKAS” mājaslapā: https://www.sateka.lv/ideju-taka/