Ceturtajā sižetu sērijā “IDEJU TAKA 2021″ aizved pie LEADER sabiedriskā labuma projektu īstenotājiem.

Ceturtajā sižetu sērijā “IDEJU TAKA 2021”, biedrība “SATEKA” kopā ar Vidzemes televīzijas pārstāvjiem devās pie LEADER sabiedriskā labuma projektu īstenotājiem. Šajā sižetu sērijā tiks atspoguļoti projekti vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, kas ir pilnībā īstenoti Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādāto sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015. -2020.gadam.

Rankas pagastā izveidotais saieta laukums ir Gulbenes novada pašvaldības realizētais LEADER projekts Nr.16-07-AL05-A019.2202-000006. Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja Daiga Melberga norāda, ka projekta mērķis bija sakārtojot publiski pieejamu teritoriju ar kultūrvēsturisku nozīmi Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra apkārtnē un izveidot mūsdienīgu pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, uzlabojot esošo tūrisma piedāvājumu.

Druvienas muižas dīķa un tā apkārtnes sakārtošanai – dīķa tīrīšanai, pastaigu takas un peldvietas ierīkošanai- Gulbenes novada pašvaldība īstenoja LEADER projektu Nr.19-07-AL05-A019.2202-000003. Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Graumanis atzīmē, ka projekts tika īstenots, lai labiekārtotu publisko teritoriju un uzlabotu infrastruktūru vēsturiskā dabas objektā, paaugstinātu iedzīvotāju drošības līmeni un izveidotu atbilstošu infrastruktūru peldvietas ierīkošanai.

Velēnas luterāņu draudzes priekšniece Laila Uiska iepazīstināja ar Velēnas Evaņģēliski Luteriskās draudzes īstenoto LEADER projektu Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000006, kura ietvaros tika veikta jumta nomaiņa Velēnas baznīcas altārdaļai. Tas tika darīts, lai saglabātu drošu, sabiedrībai pieejamu kultūrvēsturisko mantojumu – Velēnas luterāņu baznīcu un tās vidi, tādējādi arī paaugstinot sabiedrības drošības līmeni ēkā un tās vidē.

Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vietas, tostarp dabas un vēsturiskās vietas, sakārtošana, lai saglabātu vēsturisko mantojumu, uzlabotu tā pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, bija Gulbenes novada pašvaldības īstenotais LEADER projekts Nr.19-07-AL05-A019.2202-000002. Kā norādīja Litenes pagasta pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš, projekta ietvaros tika izveidots karoga masts ar skatu platformu, labiekārtota ugunskura vieta un teritorijā uzstādīti informatīvie stendi.

            Noslēdzošais ceturtās sērijas stāsts būs par projekta īstenotāju Gunāru Cigli, kurš Litenē ir izveidojis senlietu krātuvi, kura atrodas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklī  Litenes muižas apbūves – “Šķūnī”. Īstenojot LEADER projektu Nr.16-07-AL05-A019.2202-000001, “Šķūnim” tika atjaunots jumta segums, tādējādi saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu un sniedzot iespēju uzlabot piedāvāto tūrisma pakalpojumu – kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas apskati.

Tuvāko divu mēnešu laikā jaunās sižetu sērijas tiks publicētas SATEKAS mājaslapā, sadaļā LEADER “Ideju taka” un š.g. 23.septembrī plkst.18:00, ar atkārtojumu 24.septembrī plkst.11:00 un 25.septembrī, plkst.16:00 šī sērija tiks pārraidīta ReTV kanālā.

Savukārt, iepriekšējās sērijas var atrast “SATEKAS” mājaslapā: https://www.sateka.lv/ideju-taka/