2021.gada aktivitāšu pārskats

Pieņemot dažādus izaicinājumus, 2021.gads biedrībai “SATEKA” bija ļoti darbīgs gads. Pagājušajā gadā tika īstenotas dažādas aktivitātes – darbnīcas, meistarklases, pieredzes apmaiņas braucieni, organizēti tiešsaistes semināri un dažādu jomu apmācības, izstrādāti velomaršruti, atjaunots e-kontaktgrozs, izsludināts Mazo projektu konkurss 2021 “Palīdzēsim viens otram!”, sagatavotas un pārraidītas četras “Ideju taka” sižetu sērijas ar realizētajiem LEADER uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem, līdzorganizēts Latvijas Lauku kopienu parlaments Stāmerienā. Tāpat, 2021.gadā tika īstenots Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīts projekts “Kopā veidota nākotne – tā ir Tava iespēja!”, kura ietvaros norisinājās apkaimes ideju darbnīcas visos 13 Gulbenes novada pagastos un pilsētā, pieredzes apmaiņas braucieni, darbnīcas un diskusijas ar pašvaldības pārstāvjiem, kā arī tika izstrādāts “Ceļvedis aktīvajiem iedzīvotājiem un sabiedriskajām organizācijām sadarbības uzlabošanai ar pašvaldību vietējo teritoriju pilnveidošanai un attīstībai” un “Vadlīnijas sadarbības uzlabošanai starp Gulbenes novada nevalstiskajām organizācijām, aktīvo iedzīvotāju kopienām un pašvaldību”.

2021.gada nogalē tika izsludināta uzņēmējdarbības projektu pieņemšanas kārta, kurā tika iesniegti 26 projekti, no tiem 21 atrodas vērtēšanā Lauku atbalsta dienestā.

Šobrīd 2022.gada kalendārs tiek plānots ar jaunām iniciatīvām, tāpēc aicinām arī šogad piedalīties biedrības organizētajās aktivitātēs!

Viss aktivitāšu apkopojums PDF formātā pieejams ŠEIT!