Izvērtēti 10.kārtas projektu pieteikumi

Ir pabeigta 10.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti . Rindojumu var apskatīt  ŠEIT.

Lēmumi par projektu iesniegumu atbilstību SVVA stratēģijai vai par projektu noraidīšanu Atbalsta pretendentiem ir izsūtīti. Tālāk pozitīvos projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.